Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6188 / 310 trang
1809/QĐ-UBND27/05/2016Quyết định 1809/QĐ-UBND Về việc giao cấp đất cho hộ ông Phan Hữu Vũ, cư ngụ khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
1808/QĐ-UBND27/05/2016Quyết định 1808/QĐ-UBND Về việc giao cấp đất cho hộ bà Trần Thị Mai, cư ngụ khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
1807/QĐ-UBND27/05/2016Quyết định 1807/QĐ-UBND Về việc giao cấp đất cho hộ ông Nguyễn Văn Thắng, cư ngụ khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
67/BC-UBND13/06/2016Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 5.2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6.2016
1644/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Bình Hòa Phước (hộ Nguyễn Thị Khen)
1643/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1643/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Long Phước (hộ ông Đỗ Đức Tài)
1642/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1642/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Long Phước (hộ ông Đỗ Đức Tài)
1641/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Long Phước (hộ ông Nguyễn Văn Tỵ và bà Trần Thị Mai Chi)
1640/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1640/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Đồng Phú (hộ ông Ngô Văn Bé)
1639/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1639/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Đồng Phú (hộ ông Ngô Văn Bé)
1638/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1638/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Đồng Phú (hộ Nguyễn Ngọc Mỹ)
1637/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Đồng Phú (hộ Nguyễn Ngọc Mỹ)
1636/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1636/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Thanh Đức (hộ ông Đặng Văn Phước)
1635/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1635/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Thanh Đức (hộ ông Đặng Văn Phước)
1634/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1634/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ bà Huỳnh Thị Năm)
1633/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1633/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ bà Huỳnh Thị Năm)
1632/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1632/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ bà Huỳnh Thị Năm)
1631/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1631/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ ông Đỗ Thành Bửu)
1630/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1630/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ ông Đỗ Thành Bửu)
1629/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Phước Hậu (hộ ông Đỗ Thành Bửu)