Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 2937 / 147 trang
802/QĐ-UBND07/04/2021Về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của tổ chức bị ảnh hưởng bởi công trình Đường Rạch Ngay - Bờ Sao, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
801/QĐ-UBND 07/04/2021Về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm. Hang mục: Cống Mỹ Đào, Cống Lái Hòn, Cống rạch Tổng Phi, Cống rạch Mây Phốp.
806/QĐ-UBND07/04/2021Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng,chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh
786/QĐ-UBND 06/04/2021Miễn nhiệm Thanh tra viên đối với ông Phùng Việt Tân, nguyên Thanh tra viên, Thanh tra thành phố Vĩnh Long
789/QĐ-UBND06/04/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
792 /QĐ-UBND06/04/2021Phê duyệt thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công nhà và đất tại vị trí Trường Tiểu học Phạm Hùng (cũ), khóm 2 Phường 9, thành phố Vĩnh Long
794/QĐ-UBND06/04/2021Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
790/QĐ-UBND06/04/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.
793/QĐ-UBND06/04/2021Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021
771/QĐ-UBND05/04/2021Về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
777/QĐ-UBND05/04/2021Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, cải tạo khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19 tại Trung đoàn 890/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tại ấp Tổng Hưng B, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình
774/QĐ-UBND05/04/2021Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức
773/QĐ-UBND05/04/2021Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
776/QĐ-UBND05/04/2021Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025.
780/QĐ-UBND 05/04/2021Thành lập HĐ thẩm định tài liệu GDĐP cấp THCS tỉnh Vĩnh Long
779/QĐ-UBND 05/04/2021Thành lập HĐ thẩm định tài liệu GDĐP cấp THPT tỉnh Vĩnh Long
772/QĐ-UBND05/04/2021V/v Miễn nhiệm Thanh tra viên đối với ông Võ Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng
785/QĐ-UBND05/04/2021Về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020
775/QĐ-UBND05/04/2021Về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu.
767/QĐ-UBND02/04/2021Về việc kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Vĩnh Long