Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4316 / 216 trang
3271/QĐ-UBND29/11/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 01 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
3270/QĐ-UBND 29/11/2021Về việc hỗ trợ bổ sung cho 01 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đang nuôi con dưới 06 tuổi
3267/QĐ-UBND29/11/2021Điều chỉnh nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3268/QĐ-UBND 29/11/2021Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê diện tích 183.700,6m2 và bán tài sản trên đất, phương thức trả tiền thuê đất hàng năm, tại xã Đồng Phú, huyện Long Hồ
3281/QĐ-UBND 29/11/2021Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với bà Nguyễn Thị Loan, Phó Giám đốc, Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
3280/QĐ-UBND29/11/2021Nâng bậc lương thường xuyên đối với với ông Mai Hoàng Minh, Chánh Văn phòng, Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Long
3273/QĐ-UBND29/11/2021Nâng bậc lương đối với ông Bùi Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Bình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
3274/QĐ-UBND 29/11/2021Nâng bậc lương đối với ông Huỳnh Châu Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Bình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
3275/QĐ-UBND29/11/2021Nâng bậc lương đối với bà Đinh Thị Thanh Chi, Phó Trưởng khoa Dược, Bệnh viên Đa khoa Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
3276/QĐ-UBND29/11/2021Nâng bậc lương đối với bà Lê Thị Ngọc Duy, Trưởng khoa Tai, Mũi, Họng Bệnh viên Đa khoa Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
3277/QĐ-UBND29/11/2021Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Minh Luân, Phó Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viên Đa khoa Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
3278/QĐ-UBND29/11/2021Nâng bậc lương đối với ông Đỗ Việt Hà, Phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
3279/QĐ-UBND29/11/2021Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
3272 /QĐ-UBND29/11/2021Thành lập Hội đồng tư vấn giới thiệu trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài
3283/QĐ-UBND29/11/2021Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án Hoàn thiện Đê bao sông Măng Thít (giai đoạn 2) - Kè sông Hậu đoạn qua thị xã Bình Minh trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu
3266/QĐ-UBND28/11/2021Về việc nâng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3257/QĐ-UBND 26/11/2021Về việc hỗ trợ 3.151 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
3258/QĐ-UBND26/11/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 01 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (đợt 11)
3259/QĐ-UBND 26/11/2021Về việc hỗ trợ 442 hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
3256/QĐ-UBND26/11/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích trong công tác đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng lao động tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020