Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5804 / 291 trang
1126/BC-UBND23/06/2015Báo cáo sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015
11/KH-UBND07/01/2015Kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015
2711/BC-UBND16/02/2015Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014
2652/QĐ-UBND07/09/2015kế hoạch tổ chức tết trung thu năm 2015
2564/QĐ-UBND21/08/2015Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tam Bình
2563/QĐ-UBND21/08/2015Thành lập ban tiếp công dân huyện Tam Bình
87/BC-UBND23/07/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8.2015
80/BC-UBND10/07/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
61/BC-UBND04/06/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 5.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6.2015
45/BC-UBND08/05/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 4.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5.2015
29/BC-UBND02/04/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh quí I năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2015
17/BC-UBND02/03/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 02.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3.2015
09/BC-UBND06/02/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 01.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 2.2015
186/TB-UBND22/07/2015Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp xét khiếu tố ngày 10/7/2015
12/CT-UBND06/08/2015Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
76/BC-UBND07/07/2015Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 của UBND huyện
44/BC-UBND06/04/2015Báo cáo Quý I và triển khai chương trình Quý II/2015 của UBND huyện
08/CT-UBND 04/05/2015Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện
15/TB-UBND21/01/2015Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2015.
748 /QĐ-UBND06/05/2015Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT