Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5726 / 287 trang
2217/BC-UBND02/12/2015Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và kế hoạch tháng 12/2015
5412/QĐ-UBND26/11/2015Quyết định 5412/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 Về việc giao cấp đất cho hộ ông Cao Văn Huệ cư ngụ 162/12, ấp Phước Yên B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ
202727/10/2015Báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11/2015
217523/11/2015Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016
216319/11/2015Tăng cường công tác thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2015 trên địa bàn huyện
162/BC-UBND10/11/2015CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2015
149/BC-UBND21/10/2015TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH – QUỐC PHÒNG QUÍ III, 9 THÁNG VÀ KẾ HOẠCH QUÍ IV NĂM 2015
137/BC-UBND12/11/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11.2015
107/BC-UBND06/08/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 07 KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2015
84/BC-UBND12/06/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 05 NĂM 2015
63/BC-UBND14/05/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 04 NĂM 2015
33/BC-UBND09/03/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 02 NĂM 2015
21/BC-UBND09/02/2015Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2015
208605/11/2015Chỉ đạo thực hiện quyết định số 2239/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long
208705/11/2015Chỉ đạo thực hiện Quyết định 2280/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long
4909/QĐ-UBND14/10/2015Quyết định 4909 Về việc thu hồi đất của hộ Nguyễn Văn Lúa, cư ngụ ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú để thực hiện công trình Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hòa Phú
4908/QĐ-UBND14/10/2015Quyết định 4908 Về việc thu hồi đất của hộ Trương Văn Út, cư ngụ ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú để thực hiện công trình Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hòa Phú
4907/QĐ-UBND14/10/2015Quyết định 4907 Về việc thu hồi đất của hộ Nguyễn Thị Lan, cư ngụ ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú để thực hiện công trình Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hòa Phú
4906/QĐ-UBND14/10/2015Quyết định 4906 Về việc thu hồi đất của hộ Trương Văn Có, cư ngụ ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú để thực hiện công trình Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hòa Phú
4905/QĐ-UBND14/10/2015Quyết định 4905 Về việc thu hồi đất của hộ Nguyễn Văn Bé, cư ngụ ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú để thực hiện công trình Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hòa Phú