Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5798 / 290 trang
1096/QĐ-UBND 02/06/2022Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cơ sở chăn nuôi gà thịt Trần Thị Kim Lan”.
1084/QĐ-UBND02/06/2022Điều chỉnh Quyết định số 1256/QĐ-UBND, ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
1089/QĐ-UBND 02/06/2022Điều chỉnh Quyết định số 1655/QĐ-UBND, ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
1090/QĐ-UBND02/06/2022Điều chỉnh Quyết định số 1258/QĐ-UBND, ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
1091/QĐ-UBND 02/06/2022Điều chỉnh Quyết định số 1666/QĐ-UBND, ngày 27/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
1087/QĐ-UBND02/06/2022Về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa và giao thông sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
1092/QĐ-UBND 02/06/2022Cho phép chuẩn bị đầu tư (Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật) đối với dự án Cải tạo, mở rộng đường liên xã Trung Hiệp - Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm (Đường huyện 61, đoạn từ Quốc lộ 53 đến giao với đường huyện 61B).
2539/QĐ-UBND20/05/2022Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường vào Khu căn cứ cách mạng Bưng Sẩm, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn
2547/QĐ-UBND24/05/2022Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nhà ăn Khu hành chính huyện Trà Ôn
2558/Qđ-UBND26/05/2022V/v việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác xây dựng Nông thôn mới xã Phú Thành
2639/QĐ-UBND31/05/2022V/v việc tặng Giấy khen và Biểu trưng cho cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn
2650/QĐ-UBND01/06/2022Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa Trường Mầm non Ánh Dương
33/GPXd01/06/2022Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Vương Phước Thắm
32/GPXD01/06/2022Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên
31/GPXD25/05/2022Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ bà Vương Thị Kim Lộc
30/GPXD25/05/2022Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ bà Bùi Thị Thiền
161/BC-UBND01/06/2022Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
158/BC-UBND31/05/2022Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2022.
1076/QĐ-UBND01/06/2022Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ đối với các trường hợp F0, F1 phải cách ly y tế, điều trị COVID-19 (đợt 12).
1077/QĐ-UBND01/06/2022Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ - chuyên ngành an toàn và bức xạ hạt nhân.