Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3888 / 195 trang
2566/QĐ-UBND26/09/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 01 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (đợt 5)
2564/QĐ-UBND25/09/2021Về việc hỗ trợ 263 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tam Bình và huyện Vũng Liêm phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2563 /QĐ-UBND25/09/2021Về việc hỗ trợ 452 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2562/QĐ-UBND25/09/2021Về việc hỗ trợ 851 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2552/QĐ-UBND 24/09/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Sinh viên 05 tốt” tỉnh Vĩnh Long năm học 2020-2021
2553/QĐ-UBND 24/09/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Vĩnh Long năm 2021
2551/QĐ-UBND24/09/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ năm học 2019-2020 đến năm học 2020-2021
2550/QĐ-UBND24/09/2021Về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2020-2021
2555/QĐ-UBND24/09/2021Về việc hỗ trợ 1.033 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2560/QĐ-UBND24/09/2021Về việc phê duyệt danh sách thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP bổ sung đợt 2 năm 2021
24/NQ-HĐND09/09/2021Về việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuỗi năm 2021.
2526/QĐ-UBND23/09/2021về việc giải quyết nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Hồ Văn Lâm, Phóng viên phòng Thời sự (Phóng viên hạng II), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long.
2522/QĐ-UBND23/09/2021Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc và Hội nghị Tỉnh ủy Vĩnh Long
2525/QĐ-UBND23/09/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
2524/QĐ-UBND23/09/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
2533/QĐ-UBND23/09/2021Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2020-2021
2527/QĐ-UBND23/09/2021Về việc ban hành Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2540/QĐ-UBND23/09/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long năm 2021
2539/QĐ-UBND23/09/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy
2538/QĐ-UBND 23/09/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021