Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6 / 1 trang
3465/QĐ-UBND15/12/2021Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ đường tỉnh 908, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đến ranh xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Đường từ đường tỉnh 908 đến ranh xã Tân Phú)
3362/QĐ-UBND06/12/2021Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm đến năm 2030
3181/QĐ-UBND 18/11/2021Về việc chấp thuận điều chỉnh, thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của dự án “Đầu tư mở rộng Chi nhánh Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Hòa Hiệp”.
3156/QĐ-UBND 17/11/2021Về việc phê duyệt quy chế quản lý chi tiêu và dự toán chi năm 2021 của Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long
748 /QĐ-UBND06/05/2015Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT
556/QĐ-UBND10/04/2015Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long