Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 2784 / 140 trang
987/QĐ-UBND24/05/2022Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (ĐT.909B) - Đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long
984/QĐ-UBND 24/05/2022Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đối với tổ chức bị ảnh hưởng bởi Công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 902 (từ cầu Mỹ An-cầu Vũng Liêm) đoạn qua huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
986/QĐ-UBND24/05/2022Về việc cho Công ty Liên doanh xi măng Việt Hoa gia hạn thời gian thuê 15.276,5m đất tại phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long
985/QĐ-UBND 24/05/2022Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
982/QĐ-UBND 24/05/2022Ban hành Kế hoạch xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo quy định tại Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
983/QĐ-UBND 24/05/2022Kế hoạch Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
990/QĐ-UBND 24/05/2022Về việc thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn và sản phẩm dinh dưỡng động vật Thăng Long, Vĩnh Long”.
989/QĐ-UBND 24/05/2022Về việc thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của Dự án “SLP Park Bình Minh”.
988/QĐ-UBND24/05/2022Về việc thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nhà xưởng Tỷ Đạt - Công ty TNHH Tỷ Xuân (may mũ giày và bán thành phẩm giày, công suất 4.860.000 sản phẩm/năm)”.
993/QĐ-UBND 24/05/2022Cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Trường tiểu học Bình Ninh, huyện Tam Bình
991/QĐ-UBND 24/05/2022Cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Trường THPT Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn
992/QĐ-UBND24/05/2022Cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Trường MN Kim Đồng
994/QĐ-UBND 24/05/2022Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
995/QĐ-UBND24/05/2022Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025
2748/UBND-KTNV24/05/2022V/v chủ trương lập thủ tục thăm dò khoáng sản cát sông khu vực mỏ thuộc xã Lục Sĩ Thành và xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn.
996/QĐ-UBND24/05/2022Cho phép Vận động viên Taekwondo tham dự Giải vô địch quyền Taekwondo Châu Á năm 2022 tại Hàn Quốc
17/2022/QĐ-UBND24/05/2022Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách nhà nước lĩnh vực khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
16/2022/QĐ-UBND24/05/2022Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.
968/QĐ-UBND20/05/2022Về việc phê duyệt chủ trương mua sắm phần mềm và thiết bị phục vụ hoạt động Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long
967/QĐ-UBND20/05/2022Về việc thu hồi và hủy Quyết định số 4354/QĐ-UBND ngày 05/12/2003 và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long