Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3143 / 158 trang
1990/QĐ-UBND28/09/2022Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh
1988/QĐ-UBND27/09/2022Về việc phê duyệt danh sách đầu vào học viên đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ Đại học chính quy ngành quân sự cơ sở năm học 2022 - 2026 và trình độ Cao đẳng chính quy ngành quân sự cơ sở năm học 2022 - 2025
1985/QĐ-UBND27/09/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích tài trợ máy thở chức năng cao cho Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long
1986/QĐ-UBND 27/09/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
1989/QĐ-UBND27/09/2022Ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Quân – Dân và Ngày hội Văn hóa – Thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2023
1983/QĐ-UBND26/09/2022Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án Nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng miệng cộng đồng giai đoạn 2022-2030 tại tỉnh Vĩnh Long
1882/QĐ-UBND13/09/2022Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.
1877/QĐ-UBND 12/09/2022Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.
281/BC-UBND 31/08/2022V/v Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022.
1852/QĐ-UBND09/09/2022Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1859/QĐ-UBND09/09/2022 Về việc thay đổi thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long
1858/QĐ-UBND09/09/2022Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội diễn Đờn, hát dân ca Nam Bộ tỉnh Vĩnh Long năm 2022
1857/QĐ-UBND09/09/2022Về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2021-2022
1862/QĐ-UBND 09/09/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức phong trào Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, năm học 2021-2022.
1845/QĐ-UBND08/09/2022Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
1848/QĐ-UBND08/09/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức Lễ công bố huyện Bình Tân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
1850/QĐ-UBND08/09/2022Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Tứ Phương, Giám đốc Sở Công Thương.
1822/QĐ-UBND06/09/2022Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
1784/QĐ-UBND29/08/2022Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1743/QĐ-UBND26/08/2022Về việc phê duyệt chủ trương mua sắm thiết bị văn hóa (âm thanh) trang bị cho các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao