Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
123
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 55 / 3 trang
697030/12/2020Quyết định ban hành kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 huyện Mang Thít
925/QĐ-UBND12/04/2021QĐ Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi NSNN quí 1năm 2021
1011/01/2021Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
177a/QĐ-UBND15/01/2021QĐ V/v công khai kết quả phân bổ quản lý sử dụng vốn đầu tư công từ nguồn NSNN năm 2021
362304/08/2020quyết định công khai quyết toán 2019
362404/08/2020Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện thu chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020
686523/12/2020Quyết định thu NSNN chi ngân sách địa phương 2021
640111/12/2020Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2021
4883/QĐ-UBND13/10/2020Quyết định Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm 2020
10915/01/2020Quyết định phê duyệt KH sữ dụng đất năm 2020
0220/02/2020Thông báo công khai hoạch sữ dụng đất năm 2020
1663/QĐ-UBND10/04/2020Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi NSNN quí 1 năm 2019
443825/11/2019Lấy ý kiến Kế hoạch phát triển thuộc dân tộc thiểu số " tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai"
443825/11/2019Lấy ý kiến Kế hoạch phát triển thuộc dân tộc thiểu số " tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai"
0220/01/2020Thông báo và Quyết định Kế hoạch sữ dụng đất năm 2020
19610/01/2020Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi NSNN năm 2020
3489/QĐ-UBND14/10/2019Quyết định Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi NSNN 9 tháng đầu năm 2019
2965a/QĐ-UBND15/07/2019QĐ công bố công khai số liệu thu, chi NSNN huyện Mang Thít 6 tháng đầu năm 2019
17/TB-UBND20/05/2019Thông báo V/v tuyển dụng viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện năm học 2018-2019
4330/QĐ-UBND10/12/2018Công nhận xã - thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2018