Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1264 / 64 trang
11/TB-PLĐTBXH19/05/2023Thông báo chọn hòa giài viên lao động trên địa bàn huyện Vũng Liêm
06/TB-TTGDNN-GDTX15/05/2023Về việc mở các lớp đào tạo nghề năm 2023 huyện Vũng Liêm
02/2023/QĐ-UBND14/03/2023Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm
01/2023/QĐ--UBND07/03/2023Quyết định phê duyệt chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng năm 2023
378/QĐ-UBND09/02/2023Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
02/TB-HĐTĐ30/12/2022Danh sách kết quả sát hạch giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện Vũng Liêm năm 2022 - 2023
03/TB-HĐTDVC06/01/2023Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 và thời gian, địa điểm, kiểm tra, sát hạch kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và Đạo tạo huyện Vũng Liêm năm 2023
6194/QĐ-UBND30/12/2022Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022
02/TB-HĐTD30/12/2022Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyền viên chức năm 2022
724/TB-UBND13/12/2022Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
5450/QĐ-UBND19/12/2022Về việc điều chỉnh giá đất tại Điều 1 Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện Vũng Liêm
5457/QĐ-UBND19/12/2022Về việc giao quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Việt Chính, sinh năm 1976 Cư ngụ ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3983/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 38,6m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Phạm Trung Khải, tách thửa số 209 (tách 756), thuộc tờ bản đồ số 4 (3). Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3981/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 13,1m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Minh Thảo, tách thửa số 349, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3980/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 13,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Thị Thúy, tách thửa số 348, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3979/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 13,3m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Minh Thảo, tách thửa số 356, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3978/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 17,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Minh Thảo, tách thửa số 266, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3977/QĐ-UBND27/09/2022. Thu hồi 14,3m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Ngô Thị Trúc Giang, tách thửa số 265, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3976/QĐ-UBND19/12/2022Thu hồi 15,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Phạm Trung Quốc và Văn Thị Kim Thúy, tách thửa số 264, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3975/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 45,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Thị Ngọc Hiền, tách thửa số 263, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
ipv6 ready