Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 88 / 5 trang
398010/07/2018về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước quý 2 năm 2018
397910/07/2018về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2018
397810/07/2018về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2018
3959/qd06/07/2018về việc tặng giấy khen và biểu trưng cho cá nhân đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn huyện
196506/07/2018về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản ký chất lượng nông sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của sở nông nghiệp và PTNT tỉnh vĩnh long
396309/07/2018về việc quyết định xử phạt trong lĩnh vực khoáng sản
396209/07/2018về việc quyết định xử phạt trong lĩnh vực khoáng sản
3271/QĐ-XPVPHC26/06/2018Về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và trật tự, an toàn xã hội
10805/06/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 5/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 6/2018
10525/05/2018công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2018 (từ ngày 20/11/2017 đến ngày 20/5/2018)
623/05/2018Về việc tổ chức hội nghị đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 6
02/NQ-HĐND12/07/2017Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2017
22102/12/2016Tình hình KT- XH, QP- AN năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
21721/11/2016Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 10/2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2016
14322/08/2016Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 8/2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2016
12221/07/2016Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 7/2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2016
11012/07/2016Tình hình KT- XH, QP- AN 06 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016
7623/05/2016Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 5/2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2016
6905/05/2016Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 4/2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2016
5208/04/2016Tình hình KT- XH, QP- AN quý I/2016 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2016