Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 88 / 5 trang
527031/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình:Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn
512829/10/2019Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
540814/10/2019Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc đạt giải trong giải Bơi lội huyện Trà Ôn năm 2019
4356/QĐ-UBND18/09/2019Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019
001/08/2019Tuyen truyền hội thảo công tác XTĐT tỉnh Vĩnh Long trên màn hình led
1716/qd10/04/2019về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
464624/08/2018Về việc phê duyệt danh mục nâng cấp, cải tạo các công trình lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa sử dụng vốn 10% xổ số kiến thiết phân sau thuộc kế hoạch năm 2018
03/nq11/07/2018V/v quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước 06 tháng cuối năm 2018
488905/09/2018Về việc phê duyệt danh mục nâng cấp, cải tạo và sửa chữa các công trình sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế phân sau thuộc kế hoạch năm 2018
6145/qd24/10/2018về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước quý 3 nma8 2018
6052/qd11/10/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
6055/qd11/10/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
6053/qd11/10/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
5849/qd24/09/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
4884/qd04/09/2018về việc xử phạt vo phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
4885/qd04/09/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
4653/qd28/08/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lỉnh vực khoán sản
4652/qd28/08/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong mĩnh vưc4 khoáng sản
4607/qd15/08/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lỉnh vực dầu khí , kinh doanh
4609/qd15/08/2018về việc xử phạt hành chính trong lỉnh vực đo lường