Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 83 / 5 trang
1716/qd10/04/2019về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
464624/08/2018Về việc phê duyệt danh mục nâng cấp, cải tạo các công trình lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa sử dụng vốn 10% xổ số kiến thiết phân sau thuộc kế hoạch năm 2018
03/nq11/07/2018V/v quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước 06 tháng cuối năm 2018
488905/09/2018Về việc phê duyệt danh mục nâng cấp, cải tạo và sửa chữa các công trình sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế phân sau thuộc kế hoạch năm 2018
6145/qd24/10/2018về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước quý 3 nma8 2018
6052/qd11/10/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
6055/qd11/10/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
6053/qd11/10/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
5849/qd24/09/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
4884/qd04/09/2018về việc xử phạt vo phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
4885/qd04/09/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
4653/qd28/08/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lỉnh vực khoán sản
4652/qd28/08/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong mĩnh vưc4 khoáng sản
4607/qd15/08/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lỉnh vực dầu khí , kinh doanh
4609/qd15/08/2018về việc xử phạt hành chính trong lỉnh vực đo lường
4608/qd16/08/2018về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo lường
4591/qd16/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản (Phạm Thị Ngọc Thu)
4593/qd14/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản trần quốc thanh
4592/qd14/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản (Nguyễn Văn Thanh)
4168/qd03/08/2018tặng giấy khen cho tập thể cá nhân có công trong đóng góp an sinh xã hội năm 2018