Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 96 / 5 trang
21/NQ-HĐND18/12/2020Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện Trà Ôn
20/NQ-HĐND18/12/2020Đánh giá tình hình Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
19/NQ-HĐND18/12/2020 Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
18/NQ-HĐND18/12/2020Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
17/NQ-HĐND18/12/2020Xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
343726/08/2020Về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể và cá nhân ngành giáo dục, năm học 2019- 2020
10/NQ-HĐND19/12/2019Đánh giá tình hình Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
527131/10/2019 Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình:Trung tâm văn hóa -Thể thao xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn
527031/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình:Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn
512829/10/2019Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
540814/10/2019Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc đạt giải trong giải Bơi lội huyện Trà Ôn năm 2019
4356/QĐ-UBND18/09/2019Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019
001/08/2019Tuyen truyền hội thảo công tác XTĐT tỉnh Vĩnh Long trên màn hình led
1716/qd10/04/2019về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
464624/08/2018Về việc phê duyệt danh mục nâng cấp, cải tạo các công trình lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa sử dụng vốn 10% xổ số kiến thiết phân sau thuộc kế hoạch năm 2018
03/nq11/07/2018V/v quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước 06 tháng cuối năm 2018
488905/09/2018Về việc phê duyệt danh mục nâng cấp, cải tạo và sửa chữa các công trình sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế phân sau thuộc kế hoạch năm 2018
6145/qd24/10/2018về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước quý 3 nma8 2018
6052/qd11/10/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
6055/qd11/10/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản