Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 92 / 5 trang
80 /TB-UBND20/09/2022Về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện năm 2022
77/TB14/09/2022Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
4/NQ-HĐND29/07/2022Về công tác giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Trà Ôn
55/TB-UBND30/06/2022 Về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo năm học 2022-2023
796/TB-HĐTDVC07/12/2021V/v kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Trà Ôn
0229/11/2021V/v kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao năm 2021
749/TB-HĐTDVC04/11/2021V/v thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và triệu tập thí sinh dự tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện Trà Ôn năm học 2021- 2022
5521/10/2021V/v lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Trà Ô
113704/10/2021V/v gửi phiếu Khảo sát thông tin về tình hình tiếp cận pháp luạt kinh doanh
22/SY-VPCTN04/12/2020Luật Cư trú
1273/QĐ01/04/2021Về việc phân công các phòng, ban, ngành huyện phụ trách các tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu (ấp) nông thôn mới và khu dân cư (ấp) nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
1135QĐ24/03/2021Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Hựu Thành A
1134/QĐ24/03/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Thay đèn Sodium bằng đèn Led trung tâm thị trấn Trà Ôn (giai đoạn 2)
36/BC01/03/2021 TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 02/2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 03/2021
23/NQ-HĐND18/12/2020Về việc quyết định dự toán ngân sách nhà nướcc năm 2021,phương án phân bổ ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển, danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2021
22/NQ-HĐND18/12/2020Về việc phê duyệt danh mục các văn bản trình tại kỳ họp HĐND huyện năm 2021
21/NQ-HĐND18/12/2020Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện Trà Ôn
20/NQ-HĐND18/12/2020Đánh giá tình hình Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
19/NQ-HĐND18/12/2020 Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
18/NQ-HĐND18/12/2020Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021