Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 98 / 5 trang
0\TT27/01/2023Tuyên truyền xây dựng NTM xã Vĩnh Xuân
858/TB-HĐCH29/12/2022Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023
785/TB-HĐTDVC30/11/2022Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đạo tạo huyện Trà Ôn năm học 2022 - 2023
739/TB-HĐTDVC22/11/2022THÔNG BÁO Về việc thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và triệu tập thí sinh dự tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện Trà Ôn năm học 2022- 2023
95/TB28/10/2022Về việc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện năm 2022
86 /TB-UBND10/10/2022Về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và đào tạo huyện Trà Ôn năm học 2022- 2023
80 /TB-UBND20/09/2022Về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện năm 2022
77/TB14/09/2022Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
4/NQ-HĐND29/07/2022Về công tác giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Trà Ôn
55/TB-UBND30/06/2022 Về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo năm học 2022-2023
796/TB-HĐTDVC07/12/2021V/v kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Trà Ôn
0229/11/2021V/v kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao năm 2021
749/TB-HĐTDVC04/11/2021V/v thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và triệu tập thí sinh dự tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện Trà Ôn năm học 2021- 2022
5521/10/2021V/v lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Trà Ô
113704/10/2021V/v gửi phiếu Khảo sát thông tin về tình hình tiếp cận pháp luạt kinh doanh
22/SY-VPCTN04/12/2020Luật Cư trú
1273/QĐ01/04/2021Về việc phân công các phòng, ban, ngành huyện phụ trách các tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu (ấp) nông thôn mới và khu dân cư (ấp) nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
1135QĐ24/03/2021Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Hựu Thành A
1134/QĐ24/03/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Thay đèn Sodium bằng đèn Led trung tâm thị trấn Trà Ôn (giai đoạn 2)
36/BC01/03/2021 TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 02/2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 03/2021
ipv6 ready