Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 459 / 23 trang
45/QĐ-UBND07/01/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường đal khu 1 và khu 3, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
44/QĐ-UBND07/01/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường từ Quốc lộ 54 - giáp xã Trà Côn, huyện Trà Ôn
43/QĐ-UBND07/01/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường Rạch Vẹt - Xẻo Tràm, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn
26/QĐ-UBND03/01/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
18/QĐ-UBND03/01/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phú Thành
17/QĐ-UBND03/01/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà khách Huyện ủy, khối Đảng ủy, đoàn thể huyện Trà Ôn
16/QĐ-UBND03/01/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn
06/NQ-HĐND03/01/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Thuận Thới B, huyện Trà Ôn
05/NQ-HĐND03/01/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trà Côn A, huyện Trà Ôn
0403/01/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Mầm non Phú Thành, huyện Trà Ôn
0303/01/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở Phú Thành, huyện Trà Ôn
0203/01/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà Văn hóa - Thể thao cụm ấp Mái Dầm - Phú Long - Phú Lợi - Phú Xuân - Phú Hưng, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn
0103/01/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Phú Thành, huyện Trà Ôn
675431/12/2019Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Hệ thống thoát nước liên tổ 8 đến tổ 11, khu 4, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
645127/12/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường liên ấp Thuộc Nhàn - Lộ Hoang ( Đường Phú Thạnh - Phú Long), xã Phú Thành, huyện Trà Ôn
645027/12/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp bờ bao Cồn Cả Tư
644927/12/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở Trà Côn
644827/12/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường Đục Dong - Cây Điệp, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn
644727/12/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cầu Ba Giang, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
616024/12/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, nâng cấp thiết chế văn hóa các xã Thiện Mỹ - Tích Thiện - Hựu Thành - Thới Hòa - Xuân Hiệp.