Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 459 / 23 trang
123a/QĐ-UBND20/01/2020Về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước Quý IV năm 2019
526/QĐ-UBND17/02/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Lót đan đường Chàm Ka nối dài, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn
525/QĐ-UBND17/02/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Lót đan đường Mỹ Phú - cầu Mỹ Yên 2, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
524/QĐ-UBND17/02/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Lót đan đường Trà Mòn - Mỹ An nối dài, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
521/QĐ-UBND17/02/2020Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích đột xuất xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
478/QĐ-UBND11/02/2020Về việc tặng Giấy khen cho các gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2020
425/QĐ-UBND06/02/2020Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xưởng sơ chế cho Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Thới
412/QĐ-UBND04/02/2020Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ
410/QĐ-UBND04/02/2020Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019
177/QĐ-UBND24/01/2020Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020
07/TB-UBND22/01/2020Kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện Trà Ôn năm học 2019 - 2020
15/BC-UBND22/01/2020Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước tháng 01 năm 2020 theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ
133/QĐ-UBND22/01/2020Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
13/BC-UBND21/01/2020TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 01/2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 02/2020
113/QĐ-UBND16/01/2020Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP
110/QĐ-UBND16/01/2020Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp bờ bao kênh Lò Mo
95/QĐ-UBND16/01/2020Về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020
87/QĐ-UBND14/01/2020Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2019
49/QĐ-UBND09/01/2020Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2019 và năm học 2018- 2019
66/QĐ-UBND09/01/2020Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình năm 2019