Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 465 / 24 trang
165/BC-UBND05/12/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
163/BC-UBND08/12/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 11/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2014
149/BC-UBND05/11/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 10/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2014
131/BC-UBND08/10/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh quý III năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trong quý IV năm 2014
117/BC-UBND05/09/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 08/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 09/2014
105/BC-UBND04/08/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 07/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 08/2014
84/BC-UBND30/06/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh 06 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014
73/BC-UBND10/06/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 05/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2014
51/BC-UBND05/05/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 04/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2014
38/BC-UBND03/04/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh quý I năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2014
26/BC-UBND11/03/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 02/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2014
15/BC-UBND17/02/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 01/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2014
126/BC-UBND06/12/2013Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
114/BC-UBND13/11/2013Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 10/2013 và 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 11/2013
96/BC-UBND11/10/2013Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh quý III năm 2013 và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ cần tập trung trong quý IV năm 2013
83/BC-UBND12/09/2013Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 08/2013 và 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 09/2013
51/BC-UBND25/06/2013Báo cáo Tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
44/BC-UBND06/06/2014Báo cáo Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 05/2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2013
35/BC-UBND16/05/2013Báo cáo Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 04/2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 05/2013
25/BC-UBND17/04/2013Báo cáo Tình hình KT - XH, QP - AN quý I /2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2013