Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 465 / 24 trang
2000/UBND-XDCB12/11/2018Về việc thống nhất đầu tư xây dựng công trình lót dal đường hiệp thuận xã hòa bình, huyện trà ôn
Số: 4664 /QĐ-UBND29/08/2018Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Thuận Thới
3242 /QĐ-UBND22/06/2018Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, trồng mới cây xanh trên địa bàn huyện Trà Ôn
3306/QĐ-UBND28/06/2018Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án Quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng Trung tâm xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn
4594 /QĐ-UBND15/08/2018Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường vào Trường trung học cơ sở Thuận Thới, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn
4619 /QĐ-UBND21/08/2017Về việc phê duyệt bổ sung quyết toán dự án hoàn thành
4621/QĐ-UBND21/08/2018Về việc phê duyệt bổ sung quyết toán dự án hoàn thành
3961/QĐ-UBND09/07/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn
2679/QĐ-UBND24/05/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
2678/QĐ-UBND24/05/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
2639/QĐ-UBND15/05/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
2626/QĐ-UBND14/05/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
1545/QĐ-UBND19/03/2018Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng Trung tâm xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn
6102 /QĐ-UBND19/10/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
6111/QĐ-UBND19/10/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
6057 /QĐ-UBND12/10/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
6058/QĐ-UBND12/10/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
5845 /QĐ-UBND20/09/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
4620/QĐ-UBND21/08/2018Về việc phê duyệt bổ sung quyết toán dự án hoàn thành
1367/UBND-XDCB01/08/2018V/v đầu tư công trình nâng cấp, sửa chữa Cầu Tám Vũ, ấp Vĩnh Tắc, xã Vĩnh Xuân