Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 465 / 24 trang
298/bc27/11/2018về việc tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
297/bc27/11/2018về việc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ năm 2018
6688/qd29/11/2018Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Khắc phục sạt lở bờ bao Kênh Xáng, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn (đoạn Trường Tiểu học Lục Sĩ Thành A)
4631/qd24/08/2018về việc phê duyệt kế hoạch tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước xuất khảu lao động trên địa bàn huyện trà ôn năm 2018
4611/qd17/08/2018về việc phê duyệt danh sách hộ người có công hỗ trợ xây dựng nhà ở theo quyết định 22/2013/QĐ, ngày 26/4/2013 của thủ tướng chính phủ
4117/qd 31/07/2018về việc thành viên đoàn hậu kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP năm 2018
4032/qd19/07/2018về việc phê duyệt kế hoạch thăm và tặng quà cho người có công cách mạng nhân kỉ niệm 71 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018)
2655/qd 22/05/2018về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa
2554/qd07/05/2018về việc bổ sung thành viên đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP huyện Trà Ôn
2306/qd20/04/2018về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh năm 2018
2059*qd10/04/2018về việc ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị về công tác đào taọ nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn theo đề án 1956 công tác tuyên truyền đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
955/cv04/06/2018về việc xây dựng thực hiện chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản KHHGĐ ở xã có mức sinh không ổn định năm 2018
650/cv18/04/2018về việc tổ chức hội nghị triển khai "tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018
82/bc27/04/2018về việc kết hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết viêc làm và xuất khẩu lao động năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
1516/cv14/03/2018về việc phê duyệt kế hoạch vận động xây dựng "quỹ đền ơn đáp nghĩa" năm 2018
1291/qd06/03/2018về việc phê duyệt kế hoạch tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo việc làm mới dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện trà ôn năm 2018
516/qd23/01/2018về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 theo quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của thủ tướng chính phủ
503/qd22/12/2018về việc kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện trà ôn
30/qd09/01/2018Về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018
443/cv23/03/2018V/v thống nhất đầu tư xây dựng công trình: Đường liên xóm ấp Hồi Tường, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn