Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 465 / 24 trang
2034/qd03/05/2019về việc xử phạt vi phạm hành chính trog lĩnh vực khoáng sản
75/bc02/05/2019tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 4/2019 và phương hướng , nhiệm vụ tháng 5/2019
1825/qd19/04/2019xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
1814/qd17/04/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp bờ bao kênh Bảy Quán
1813/qd 17/04/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp bờ bao cồn Cả Tư
1812/qd17/04/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Di dời điện và đường ống cấp nước, phục vụ thi công công trình Đường Phú Lợi - Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn
1790/qd16/04/2019Về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2019
1704/qd08/04/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng và sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng trung tâm các xã và thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
1178/qd 02/04/2019về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
1177/qd02/04/2019về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
59/bc02/04/2019tình hình kinh tế xạ hội, quốc phòng- an ninh quý 1/2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2/2019
995/qd19/03/2019về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình nâng cấp bờ bao cồn cả tư
994/qd19/03/2019về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp trường trung học cơ sở trà côn
952/QD15/03/2019về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
723/qd04/03/2019về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cong trình lót dal đường mãy an - cần thay, xã tân mỹ, huyện trà ôn
45A08/01/2019Về việc công khai tính hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2018
44/qd08/01/2019về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước quý IV năm 2018
394/qd15/02/2019về việc công bố kết quả rà soát hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND - UBND huyện ký 2014-2018
365/qd11/02/2019về việc phê duyệt chư trương đầu tư công trình đường dan liên xóm ấp ninh hòa xã thới hòa huyện trà ôn
364/qd11/02/2019về việc phê duyết kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình đường vào trưởng trung học cơ sở thuận thới, xã thuận thới huyện trà ôn