Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 465 / 24 trang
3580/QĐ-UBND09/08/2019Về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân ngành giáo dục, năm học 2018- 2019
3578/QD-UBND09/08/2019Về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể và cá nhân ngành giáo dục, năm học 2018- 2019
193/BC-UBND05/09/2019Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 08 tháng đầu năm 2019 theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ
189/BC-UBND30/08/2019TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 8/2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 9/2019
165/BC-UBND07/08/2019Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 07 tháng đầu năm 2019 theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ
467809/10/2019Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:Nâng cấp bờ bao kênh Lò Mo
443930/09/2019Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
443830/09/2019Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
443730/09/2019Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
443630/09/2019Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
444802/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế -kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp bờ bao kênh Lò Mo
428412/09/2019Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Đường liên ấp Vĩnh Trinh -Tích Lộc và Đường liên ấp Tường Thịnh -Ninh Hòa
3268-327626/07/2019Về việc thu hồi đất tại xã Lục Sĩ Thành, Phú Thành để xây dựng Cống hở Mái Dầm, thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Cồn Lục Sỹ (9qd)
129/BC-UBND25/06/2019TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019
164/BC-UBND07/08/2019Sơ kết tình hình thực hiện chương trình công tác trọng tâm và tổng kết Kế hoạch chiến dịch mùa khô năm 2019
112/BC-UBND07/06/2019TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 5/2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 6/2019
362115/08/2019Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình:Nâng cấp bờ bao kênh Lò Mo
362215/08/2019Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình:Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phú Thành
315618/07/2019Về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước Quý II năm 2019
315518/07/2019Về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018