Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 465 / 24 trang
4641/QĐ-UBND07/10/2019Về việcthành lập Tổ thẩm định tài chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
3604/QĐ-UBND13/08/2019Về việc thành lập và phân công nhiệm vụ Trưởng, Phó, Thư ký khối thi đua giáo dục, năm học 2019- 2020
4357/QĐ-UBND18/09/2019Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Tuổi cao- gương sáng” huyện Trà Ôn, giai đoạn 2014- 2019
4355/QĐ-UBND18/09/2019Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Trà Ôn năm 2019
3605/QĐ-UBND13/08/2019Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019
3579/QĐ-UBND09/08/2019Về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể và cá nhân ngành giáo dục, năm học 2018- 2019
3629/QĐ-UBND13/08/2019Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thực tế Hành quân xanh, khóa D28 và DT24 của trường Đại học An ninh nhân dân- Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Trà Ôn năm 2019
4271/QĐ-UBND10/09/2019Về việc tặng Giấy khen và biểu trưng cho cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn năm 2019
3796/QĐ-UBND23/08/2019Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, giai đoạn 2014- 2019
3664/QĐ-UBND19/08/2019Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào Thanh thiếu nhi năm học 2018-2019
3775/QĐ-UBND21/08/2019Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào Thanh thiếu nhi năm học 2018-2019
4140/QĐ-UBND05/09/2019Về việc tặng Giấy khen và biểu trưng cho gia đình có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn năm 2019
4276/QD0-UBND10/09/2019Về việc tặng Giấy khen và biểu trưng cho gia đình có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn năm 2019
4422/QĐ-UBND27/09/2019Về việc tặng Giấy khen cho Đảng viên, Đoàn viên tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019
4272/QĐ-UBND10/09/2019Về việc tặng Giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát, sỏi năm 2019
44007/QĐ-UBND30/08/2019Về việc tặng Giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào của Chi hội sinh viên Trà Ôn- Trường Đại học Cần Thơ
3603/QĐ-UBND13/08/2019Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong khối thi đua ngành giáo dục năm học 2018- 2019
3630/QĐ-UBND30/08/2019Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt công tác Bảo hiểm cho học sinh - giáo viên năm học 2018- 2019
4013/QĐ-UBND30/08/2019Về việc tặng Giấy khen và biểu trưng cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn năm 2019
4270/QĐ-UBND10/09/2019Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019)