Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 465 / 24 trang
508723/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Lót đan đường Chàm Ka nối dài, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn
508623/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Lót đan đường Mỹ Phú - cầu Mỹ Yên 2, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
508523/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Trường Trung học cơ sở Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn
508423/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Trường Tiểu học Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn
508323/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Nhà khách Huyện ủy, khối đảng ủy, đoàn thể huyện Trà Ôn
508223/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phú Thành
508123/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Đường từ Quốc lộ 54 - giáp xã Trà Côn, huyện Trà Ôn
507922/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Đường liên ấp Vĩnh Trinh - Tích Lộc và Đường liên ấp Tường Thịnh - Ninh Hòa
507822/10/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cầu Mương Khai Nhỏ
507421/10/2019Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Đường liên ấp Vĩnh Trinh - Tích Lộc và Đường liên ấp Tường Thịnh - Ninh Hòa
507321/10/2019Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn
506617/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phú Thành
505916/10/2019Về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước Quý III năm 2019
505315/10/2019Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trà Ôn
504914/10/2019Về việc phê duyệt đồ án tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư khu 4, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
23314/10/2019Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 09 tháng đầu năm 2019 theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ
23211/10/2019TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2019
504711/10/2019Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường đal khu 1 và khu 3, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
3297/QĐ-UBND06/08/2019Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019
4640/QĐ-UBND07/10/2019Về việcthành lập Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019