Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 466 / 24 trang
528331/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trà Côn A, huyện Trà Ôn
527031/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình:Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn
512929/10/2019Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
526231/10/2019V/v điều chỉnh công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
524430/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường từ Quốc lộ 54 - giáp xã Trà Côn, huyện Trà Ôn
524330/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cầu Lái Tân 2 (Cầu Mười Thôi), xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn
526030/10/2019Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Đường liên ấp Vĩnh Trinh - Tích Lộc và Đường liên ấp Tường Thịnh - Ninh Hòa
183929/10/2019V/v điều chỉnh Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
512625/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Lót đan đường Chàm Ka nối dài, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn
512525/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Lót đan đường Trà Mòn - Mỹ An nối dài, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
512425/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Lót đan đường Mỹ Phú - cầu Mỹ Yên 2, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
511524/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn
511224/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà khách Huyện ủy, khối Đảng ủy, đoàn thể huyện Trà Ôn
511124/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Mầm non Phú Thành, huyện Trà Ôn
511024/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở Phú Thành, huyện Trà Ôn
510924/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà Văn hóa - Thể thao cụm ấp Mái Dầm - Phú Long - Phú Lợi - Phú Xuân - Phú Hưng, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn
510824/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phú Thành, huyện Trà Ôn
509123/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Trường Mầm non Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn
509023/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn
508923/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Nhà văn hóa - khu thể thao cụm ấp Vĩnh Lợi - La Ghì - Vĩnh Tiến
ipv6 ready