Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 459 / 23 trang
183929/10/2019V/v điều chỉnh Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
512625/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Lót đan đường Chàm Ka nối dài, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn
512525/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Lót đan đường Trà Mòn - Mỹ An nối dài, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
512425/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Lót đan đường Mỹ Phú - cầu Mỹ Yên 2, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
511524/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn
511224/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà khách Huyện ủy, khối Đảng ủy, đoàn thể huyện Trà Ôn
511124/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Mầm non Phú Thành, huyện Trà Ôn
511024/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở Phú Thành, huyện Trà Ôn
510924/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà Văn hóa - Thể thao cụm ấp Mái Dầm - Phú Long - Phú Lợi - Phú Xuân - Phú Hưng, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn
510824/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phú Thành, huyện Trà Ôn
509123/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Trường Mầm non Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn
509023/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn
508923/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Nhà văn hóa - khu thể thao cụm ấp Vĩnh Lợi - La Ghì - Vĩnh Tiến
508823/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Lót đan đường Trà Mòn - Mỹ An nối dài, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
508723/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Lót đan đường Chàm Ka nối dài, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn
508623/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Lót đan đường Mỹ Phú - cầu Mỹ Yên 2, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
508523/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Trường Trung học cơ sở Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn
508423/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Trường Tiểu học Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn
508323/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Nhà khách Huyện ủy, khối đảng ủy, đoàn thể huyện Trà Ôn
508223/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phú Thành