Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 465 / 24 trang
571502/12/2019Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội Khuyến học năm 2019
28927/11/2019Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ
28326/11/2019CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020
28226/11/2019Tình hình Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
547206/11/2019Về việc thu hồi 8,9 m2 đất tại xã Thuận Thới, để xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Đảng Ủy, HĐND và UBND xã Thuận Thới
24928/10/2019Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của huyện Trà Ôn
10115/11/2019Về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện Trà Ôn năm học 2019 - 2020
553315/11/2019Về việc tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
551713/11/2019Về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2019
551613/11/2019Về việc phê duyệt Điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 (Quy hoạch chung xây dựng xã)
551513/11/2019Về việc phê duyệt Điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 (Quy hoạch chung xây dựng xã)
551012/11/2019Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Hựu Thành, giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025
26412/11/2019Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ trong tháng 10/2019
26208/11/2019TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 10/2019 VÀ PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 11/2019
549707/11/2019Về việc tặng Giấy khen và biểu trưng cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn năm 2019
548607/11/2019Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019
548507/11/2019Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Trà Ôn năm 2019
548407/11/2019Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 01 và Chương trình phối hợp số 03 giữa UBND huyện và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
528431/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Thuận Thới B, huyện Trà Ôn
528331/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trà Côn A, huyện Trà Ôn