Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 177 / 9 trang
46/KH-UBND19/07/2021Kế hoạch phát động thi đua về Ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố Vĩnh Long năm 2021 , chủ đề "Nâng cao tỷ lệ giao dịch trực tuyến trong giải quyết TTHC"
14/TB-HĐTD26/11/2021Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tọa năm học 2021 -2022
10800/QĐ-UBND23/11/2021Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022
10/TB-HĐTD10/11/2021Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Vĩnh Long thông báo tổ chức phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022
08/TB-HĐTD08/11/2021Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022
09/GM-HĐTD08/11/2021Giấy mời về việc khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022
07/TB-HĐTD05/11/2021Hội đồng tuyển dụng thông báo danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2021
10246/QĐ-UBND05/11/2021Về việc phê duyệt Kế hoạch thí sinh đủ điều kiện tham dự ký xét tuyển viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
903/TB-UBND29/10/2021Thông báo kết quả điểm thi xét tuyển vòng 2 trong tuyển dụng công chức phường năm 2021 thuộc thành phố Vĩnh Long
899/TB-UBND22/10/2021Thông báo về việc tiệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 trong tuyển dụng công chức phường năm 2021
115/QĐ-CVP04/10/2021Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, Gói thầu: mua sắm máy phục vụ các điểm tiêm vac xin phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của thành phố Vĩnh Long
2597/QĐ-UBND 29/09/2021Về việc hỗ trợ 100 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tam Bình phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
886/TB-UBND23/09/2021Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc thành phố Vĩnh Long
9399/QD9-UBND20/09/2021Về việc phê duyệt hồ sơ dự toán thực hiện mua máy tính phục vụ các điểm tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19
848/TB-UBND01/09/2021Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý Dự án đầu tƣ xây dựng thuộc thành phố Vĩnh Long
134/QĐ-CVP24/08/2021Về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu Gói thầu "mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 của BCĐ PCD Covid-19 TPVL"
4362/QĐ-UBND19/08/2021Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vĩnh Long
843/TB-UBND12/08/2021Thông báo về việc tuyển dụng công chức phường thuộc thành phố Vĩnh Long
834/TB-UBND20/07/2021Thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường 9, thành phố Vĩnh Long
07/HĐCD17/08/2021Thông báo công khai phương án thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ Tân Hội, phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long