Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 188 / 10 trang
126/TB-HĐTD02/08/2022Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức Phường năm 2022
DANH SÁCH12/07/2022Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển công chức phường năm 2022 (tính đến 17 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2022)
317/TB-UBND24/06/2022Thông báo bổ sung nhu cầu thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023
311/TB-UBND20/06/2022Thông báo về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023
28/KH-UBND20/06/2022Kế hoạch về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023
214/TB-UBND24/05/2022Thông báo về việc tuyển dụng công chức phường thuộc thành phố Vĩnh Long năm 2022
21/KH-UBND12/05/2022Tuyển dụng công chức phường thuộc thành phố Vĩnh Long năm 2022
1186/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 81m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ bà Lương Kim Thủy
1185/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 84,6m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ bà Hồ Bạch Tuyết
1183/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 76.5m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Lê Văn Kháng
1180/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 71.6m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho bà Trương Mộc Lan
1184/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 81m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ bà Trần Thị Mãi
38/BC-UBND03/03/2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2022
106/QĐ-UBND13/01/2022Về việc giao đất 4m2 tại Phường 4, thành phố Vĩnh Long cho bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp
58/QĐ-UBND12/01/2022Về việc giao đất 85,5m2 tại Phường 4, thành phố Vĩnh Long cho ông Trần Tấn Lộc
57/QĐ-UBND12/01/2022Về việc giao đất 85,5m2 tại Phường 4, thành phố Vĩnh Long cho bà Thái Thị Thu Thủy
55/QĐ-UBND12/01/2022Về việc giao đất 85,5m2 tại Phường 4,thành phố Vĩnh Long cho bà Nguyễn Thị Điệp
56/QĐ-UBND12/01/2022Về việc giao đất 85,5m2 tại Phường 4, thành phố Vĩnh Long cho bà Nguyễn Thị Giàu
183/QĐ-UBND20/01/2022Về việc giao đất 80,1m2 tại phường Trường An, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Lai Văn Hoàng
182/QĐ-UBND20/01/2022Về việc giao đất 90m2 tại phường Trường An, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Lê Văn Bé