Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4639 / 232 trang
3857/QĐ-UBND27/09/2022. Thu hồi 119,4m 2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Văn Bảy, tách thửa số 97 (tách 704), thuộc tờ bản đồ số 14 (5). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3855/Qđ-UBND27/09/2022Thu hồi 83,7m 2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Huỳnh Ngọc Tấn, tách thửa số 98 (tách 474), thuộc tờ bản đồ số 14 (4). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
0855/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 200,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Huỳnh Ngọc Tấn và Nguyễn Thị Thi, tách thửa số 91, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3854/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 76,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Huỳnh Văn Gấm, tách thửa số 342, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3853/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 110,7m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Huỳnh Văn Đây, tách thửa số 19 ( tách 692), thuộc tờ bản đồ số 14(5). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3852/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 191,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Văn Phúc, tách thửa số 18, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3850/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 57,1m 2đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Tân và Huỳnh Thị Nguyệt, tách thửa số 167, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp Phước Thọ, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3849/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 309,6m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Thanh Hùng, tách thửa số 360 (tách 795), thuộc tờ bản đồ số 14 (7). Đất tọa lạc tại ấp Phước Thọ, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3848/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 50,2m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Thanh Hùng, tách thửa số 95 (tách 794), thuộc tờ bản đồ số 14 (7). Đất tọa lạc tại ấp Phước Thọ, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3847/QĐ-UBND27/09/2022. Thu hồi 301,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Văn Thi và Trang Kim Mai, tách thửa số 172, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3846/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 59,8m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Dã, tách thửa số 35 (tách 670), thuộc tờ bản đồ số 24(8). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3845/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 110,3m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lý Thị Liềm, tách thửa số 34 (tách 674), thuộc tờ bản đồ số 24(7). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3844/Đ-UBND27/09/2022Thu hồi 61,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lý Thị Liềm, tách thửa số 22 (tách 674), thuộc tờ bản đồ số 24(7). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3843/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 68,7m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Mạnh, tách thửa số 21, thuộc tờ bản đồ số 24. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3842/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 66,2m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Văn Độ, tách thửa số 20 (tách 644), thuộc tờ bản đồ số 24(7). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3841/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 22,2m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Thị Kiều Tiên, tách thửa số 108, thuộc tờ bản đồ số 24. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3840/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 27,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Thị Kiều Tiên, tách thửa số 114, thuộc tờ bản đồ số 24. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3839/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 79,2m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Văn Bé Tám, tách thửa số 113, thuộc tờ bản đồ số 24. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3838/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 71,3m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Văn Hùng và Ngô Thị Kim Cúc, tách thửa số 110, thuộc tờ bản đồ số 24. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3837/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 29,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Đặng Văn Pha, tách thửa số 109, thuộc tờ bản đồ số 24. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.