Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4767 / 239 trang
3556/QĐ-UBND15/07/2022Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của huyện Tam Bình
858/TB-HĐCH29/12/2022Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023
180 /BC-UBND07/12/2022Tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - ngân sách năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ Tài chính - ngân sách năm 2023
724/TB-UBND13/12/2022Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
08/TB-HD20/12/2022Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 - 2023
36/2022/QĐ-UBND 19/12/2022Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
5450/QĐ-UBND19/12/2022Về việc điều chỉnh giá đất tại Điều 1 Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện Vũng Liêm
5457/QĐ-UBND19/12/2022Về việc giao quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Việt Chính, sinh năm 1976 Cư ngụ ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
BC-UBND19/12/2022Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
3983/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 38,6m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Phạm Trung Khải, tách thửa số 209 (tách 756), thuộc tờ bản đồ số 4 (3). Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3982/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 102,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Phạm Văn Liêm và Hà Thu Thủy, tách thửa số 208, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3981/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 13,1m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Minh Thảo, tách thửa số 349, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3980/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 13,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Thị Thúy, tách thửa số 348, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3979/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 13,3m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Minh Thảo, tách thửa số 356, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3978/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 17,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Minh Thảo, tách thửa số 266, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3977/QĐ-UBND27/09/2022. Thu hồi 14,3m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Ngô Thị Trúc Giang, tách thửa số 265, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3976/QĐ-UBND19/12/2022Thu hồi 15,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Phạm Trung Quốc và Văn Thị Kim Thúy, tách thửa số 264, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3975/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 45,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Thị Ngọc Hiền, tách thửa số 263, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3974/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 8,0m 2 đất chuyên trồng lúa nước của ông Lê Văn Quảng, tách thửa số 250 (tách 227), thuộc tờ bản đồ số 4 (5). Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3973/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 70,8m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông Lê Văn Quảng, tách thửa số 249 (tách 228), thuộc tờ bản đồ số 4 (5). Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long