Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4767 / 239 trang
17/CT-UBND12/12/2007Về công tác đảm bảo ANTT năm 2008
16/CT-UBND03/12/2007Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng.
15/CT-UBND14/11/2007Tăng cường biện pháp VSATTP để phòng ngừa dịch tiêu chảy cấp
14/CT-UBND02/11/2007Về Nâng cao hiệu quả hoạt động.........Liên hiệp hội KHKT
13/CT-UBND18/10/2007Làm việc ngày thứ 7
11/CT-UBND13/09/2007Chỉ thị tăng cường thành lập và hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp
12/CT-UBND17/09/2007Tăng cường công tác quản lý vận chuyển buôn bán tiêu thụ động vật hoang dã
10/CT-UBND30/08/2007Về việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
08/CT-UBND25/06/2007Chỉ thị triển khai thi hành Luật Cư trú
09/CT-UBND02/07/2007Về việc thực hiện công tác bảo hành, bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
27/2007/QĐ-UBND21/12/2007Về việc bãi bỏ khoản thu theo chỉ tiêu, định mức về huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
28/2007/QĐ-UBND26/12/2007Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2007
26/2007/QĐ-UBND21/12/2007Về việc miễn thu thủy lợi phí đối với sản xuất nông nghiệp
25/2007/QĐ-UBND21/12/2007V/v Quy định giá các loại đất
24/2007/QĐ-UBND04/12/2007Ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
23/2007/QĐ-UBND28/11/2007Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
22/2007/QĐ-UBND07/11/2007Về việc miễn thu thủy lợi phí đối với sản xuất nông nghiệp
21/2007/QĐ-UBND30/10/2007V/v Điều chỉnh Điều 39 "quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế " ban hành kèm theo Quyết định số:19/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh
20/2007/QĐ-UBND29/10/2007Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2007
19/2007/QĐ-UBND16/10/2007Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế