Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4767 / 239 trang
05/2002/CT.UB19/02/2002Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI
03/2002/CT.UB24/01/2002Tổ chức đón Tết Nguyên Đán Nhâm Ngọ 2002
02/2002/CT.UB 08/01/2002Tăng cường giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.
01/2002/CT.UB02/01/2002Tổ chức thực hiện việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
20/2003/CT.UB19/12/2003V/v tổ chức đón Tết Nguyên Đán Giáp Thân 2004
15/2003/CT.UB15/08/2003Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2003 - 2004
12/2003/CT.UB28/04/2003Về việc tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh năm 2003
11/2003/CT.UB22/04/2003Về việc tổ chức, thực hành diễn tập (luyện tập) năm 2003 trong khu vực phòng thủ tỉnh.
10/2003/CT.UB22/04/2003Về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
06/CT-UBND16/04/2008V/v triển khai thực hiện một số giải pháp kiềm chế lạm phát
05/CT-UBND16/04/2008Về việc tăng cường thực hiện chương trình hành động của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.
13/2008/QĐ-UBND11/04/2008V/v ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Vĩnh Long
07/CT-UBND16/04/2008Về diễn tập 2008 trong khu vực phòng thủ của tỉnh
07/CT-UBND16/04/2007Về diễn tập 2008 trong khu vực phòng thủ của tỉnh
04/CT-UBND10/04/2008V/v các cấp, các ngành liên quan lãnh đạo tổ chức thực hiện chủ trương ủy nhiệm thu thuế
12/2008/QĐ-UBND04/04/2008V/v ban hành Quy chế Hoạt động của Cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật
11/2008/QĐ-UBND04/04/2008Ban hành quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
10/2008/QĐ-UBND04/04/2008Ban hành quy chế Bảo vệ BMNN
08/2008/QĐ-UBND03/04/2008Ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
09/2008/QĐ-UBND03/04/2008Ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.