Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4767 / 239 trang
07/1998/CT.UBT25/03/1998Một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất nông nghiệp 1998.
06/1998/CT.UBT19/03/1998Tổ chức triển khai thực hiện nghị định số 04/CP ngày 10/01/1997 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.
05/1998/CT.UBT19/03/1998Những biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã.
04/1998/CT.UBT19/02/1998Tăng cường công tác chống buôn lậu đầu cơ vàng, ngoại tệ nhập lậu xe 2 bánh gắn máy.
03/1998/CT.UBT04/02/1998Vận động thành lập thí điểm hợp tác xã thương mại - dịch vụ.
02/1998/CT.UBT17/01/1998Qui hoạch, phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
01/1998/CT.UBT16/01/1998Sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.
39/1999/CT.UBT07/11/1999V/v thực hiện giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
36/1999/CT.UBT14/09/1999V/v quản lý hộ chiếu của cán bộ công chức
33/1999/CT.UBT25/08/1999V/v chấn chỉnh các hoạt động của nghành in
32/1999/CT.UBT28/07/1999Về việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị Định của Chính Phủ về các hoạt động Tôn giáo
31/1999/CT.UBT28/07/1999V/v tổ chức triển khai tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
30/1999/CT.UBT20/07/1999Về việc thực hiện thanh toán, niên yết thông báo giá hàng hoá bằng Đồng Việt Nam
28/1999/CT.UBT14/07/1999V/v triển khai thực hiện Nghị định số : 22/1998/NĐ-CP ngày 24/04/1998 của Chính Phủ ,V/v đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
27/1999/CT.UBT13/07/1999V/v tăng cường quản lý hoạt động Karaoké
24/1999/CT.UBT25/06/1999Về việc tăng cường sự lãnh đạo đối với các cấp, quản lý chứng minh nhân dân trong tình hình mới
21/1999/CT.UBT21/05/1999V/v thực hiện nghị định số 17/1999/NĐ -CP ngày 29/03/1999 của Chính Phủ
12/1999/CT.UBT10/03/1999V/v tổ chức, triển khai thực hiện chỉ thị số 29/1998/CT-TTg ngày 25/08/1998 của chính phủ
13/1999/CT.UBT10/03/1999V/v tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Bảo hộ lao động trong tình hình mới
11/1999/CT.UBT06/03/1999V/V thực hiện chỉ thị số 43/1998/CT-TTg ngày 31/12/1998 của thủ tướng chính phủ về việc đề phòng, xữ lý và khắc phục ảnh hưởng "sự cố năm 2000" trong lĩnh vực có sự dụng công nghệ thông tin