Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4767 / 239 trang
14/CT.UBT23/05/1997Hưởng ứng "tuần lễ không có thuốc lá" và cấm hút thuốc lá trong phòng bệnh, phòng học, phòng họp và ở những nơi công cộng.
11/CT.UBT25/04/1997Chỉ đạo thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại nhà - đất của công dân đã được UBND tỉnh giải quyết.
10/CT.UBT10/04/1997Chấn chỉnh việc quản lý hoạt động các phương tiện xe honda chở khách, tàu chở khách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
09/CT.UBT02/04/1997Triển khai thực hiện Nghị định số 42/CP, Nghị định số 43/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ.
08/CT.UBT24/03/1997Hoàn thiện lưới điện trung hạ thế trong nội ô Thị xã, Thị trấn và dọc theo Quốc lộ.
04/CT.UBT30/01/1997Thực hiện Kế hoạch huy động lao động công ích năm 1997.
03/CT.UBT08/01/1997Công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thực hiện Nghị định 47/CP của Chính phủ.
02/CT.UBT03/01/1997Thực hiện Nghị định 01/CP của Chính phủ.
19/1998/CT.UBT03/06/1998Thực hiện Nghị định 31/CP của Chính phủ về Công chứng Nhà nước.
18/1998/CT.UBT25/05/1998Phối hợp tổ chức thực hiện cho vay xây dựng nhà ở hộ gia đình.
17/1998/CT.UBT21/05/1998Chỉ đạo công tác lưu trữ trong thời gian tới.
16/1998/CT.UBT20/05/1998Thực hiện thanh tra diện rộng chuyên đề Đo lường và chất lượng hàng hoá.
15/1998/CT.UBT11/05/1998Chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi quốc gia hàng năm trên địa bàn tỉnh.
14/1998/CT.UBT02/05/1998Sắp xếp chợ Trung tâm Thị xã Vĩnh Long.
13/1998/CT.UBT23/04/1998Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
12/1998/CT.UBT22/04/1998Thực hiện chỉ thị 02/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay.
11/1998/CT.UBT22/04/1998Tiết kiệm sử dụng điện trong các tháng mùa khô năm 1998.
10/1998/CT.UBT04/04/1998Tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII).
09/1998/CT.UBT02/04/1998Tổng kết 5 năm thi hành Luật đất đai.
08/1998/CT.UBT01/04/1998Công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1998.