Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4767 / 239 trang
10/CT.UBT17/06/1995Tổng điều tra các Cơ sở kinh tế hành chánh, sự nghiệp năm 1995.
09/CT.UBT07/06/1995Tăng cường công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ.
08/CT.UBT05/06/1995Triển khai thực hiện đề án thí điểm thành lập quỹ tín dụng nhân dân.
07/CT.UBT11/05/1995Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.
06/CT.UBT29/04/1995Tập trung phòng bệnh lỡ mồm long móng heo trong tỉnh.
05/CT.UBT03/04/1995Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, thị và xã, phường, thị trấn.
04/CT.UBT21/03/1995Cấp, quản lý sử dụng sổ lao động.
03/CT.UBT08/03/1995Tạm đình chỉ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.
02/CT.UBT20/02/1995Lập thủ tục XDCB các công trình XDCB năm 1995.
01/CT.UBT06/01/1995Tổ chức tết Nguyên Đán Ất Hợi năm 1995.
19/CT.UBT28/12/1996Thực hiện phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
18/CT.UBT21/12/1996Nghiêm cấm việc tổ chức dạy và chữa bệnh bằng phương pháp nhân điện.
17/CT.UBT01/12/1996Thực hiện Nghị định 60/CP của Chính phủ
16/CT.UBT12/10/1996Tăng cường công tác thống kê, báo cáo.
15/CT.UBT10/10/1996Thực hiện các chủ trương bảo vệ môi trường và Nghị định 26/CP của Chính phủ.
14/CT.UBT20/09/1996Tăng cường quản lý, lập lại kỷ cương luật pháp trong khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên đất sét.
13/CT.UBT26/08/1996Tổ chức thực hiện Nghị định số 40/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
12/CT.UBT08/08/1996Thực hiện phong trào "đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
10/CT-UBND10/06/2008Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
11/CT.UBT05/08/1996Tập trung thu thuế 6 tháng cuối năm quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 1996.