Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4768 / 239 trang
3845/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 110,3m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lý Thị Liềm, tách thửa số 34 (tách 674), thuộc tờ bản đồ số 24(7). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3844/Đ-UBND27/09/2022Thu hồi 61,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lý Thị Liềm, tách thửa số 22 (tách 674), thuộc tờ bản đồ số 24(7). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3843/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 68,7m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Mạnh, tách thửa số 21, thuộc tờ bản đồ số 24. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3842/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 66,2m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Văn Độ, tách thửa số 20 (tách 644), thuộc tờ bản đồ số 24(7). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3841/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 22,2m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Thị Kiều Tiên, tách thửa số 108, thuộc tờ bản đồ số 24. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3840/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 27,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Thị Kiều Tiên, tách thửa số 114, thuộc tờ bản đồ số 24. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3839/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 79,2m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Văn Bé Tám, tách thửa số 113, thuộc tờ bản đồ số 24. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3838/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 71,3m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Văn Hùng và Ngô Thị Kim Cúc, tách thửa số 110, thuộc tờ bản đồ số 24. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3837/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 29,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Đặng Văn Pha, tách thửa số 109, thuộc tờ bản đồ số 24. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3836/QĐ-UBND27/09/2022. Thu hồi 200,4m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Thạch, tách thửa số 333, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3835/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 35,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Tiên Thị Mỹ Duyên, tách thửa số 395, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3834/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 30,2m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Liễng và Võ Thị Ngọc Lệ, tách thửa số 394, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3833/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 50,0m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Liễng, tách thửa số 326 (tách 579), thuộc tờ bản đồ số 20(8). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3831/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 139,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Hữu Tường, tách thửa số 267 (tách 442), thuộc tờ bản đồ số 20(7). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3832/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 99,6m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Phan Thị Lẹ, tách thửa số 325, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3829/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 11,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Liễng và Võ Thị Ngọc Lệ, tách thửa số 344, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3830/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 116,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Gìn, tách thửa số 268, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3828/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 49,8m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Dương Văn Hậu, tách thửa số 270, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3827/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 52,9m 2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trương Văn Chiến, tách thửa số 271, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3826/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 129,1m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trương Văn Chiến và Huỳnh Thị Gấm, tách thửa số 209, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.