Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4767 / 239 trang
18/2003/CT.UB06/10/2003Về việc tổ chức diễn tập phương án phòng chống, biểu tình, gây rối, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2003.
19/2003/CT.UB04/11/2003Về việc tăng cường công tác giáo dục Quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2003 và trong những năm sắp tới
09/2003/CT-UB10/04/2003V/v Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút
29/2001/CT.UB28/11/2001Chỉ thị về việc phân công cán bộ phụ trách CNTT và đào tạo CNTT cho công chức nhà nước
09/CT-UBND14/05/2008Chỉ thị về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
27/2001/CT.UB18/10/2001V/v Đầy mạnh phong trào khuyến học và phát huy vai trò của Hội khuyến học trong phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.
26/2001/CT.UB19/09/2001Về tăng cường bảo vệ mạng lưới viễn thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
25/2001/CT.UBT18/09/2001Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh
24/2001/CT.UB18/09/2001V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ qui định danh mục chế độ, thủ tục đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội.
23/2001/CT.UB05/09/2001Về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
22/2001/CT.UB24/08/2001V/v Tiếp tục triển khai công tác phòng chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2001-2005.
21/2001/CT.UBT23/08/2001Thực hiện cuộc Tổng điều tra Nông thôn Nông nghiệp và Thủy sản năm 2001
20/2001/CT.UB27/07/2001V/v Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ - Công chức giai đoạn 2001 - 2005 của Tỉnh Vĩnh Long.
19/2001/CT.UBT13/06/2001V/v Lập và phê duyệt phương án đền bù giải tỏa mặt bằng để xây dựng dự án, công trình.
17/2001/CT.UBT05/06/2001Về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp năm 2001-2002 trong tỉnh.
16/2001/CT.UBT01/06/2001V/v Chỉ đạo công tác XDCB trên địa bàn tỉnh
14/2001/CT.UBT 21/05/2001V/v Hàng năm tổ chức hưởng ứng ngày Đa dạng sinh học vào ngày 22/5.
13/2001/CT.UBT16/05/2001Về việc tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh năm 2001
12/2001/CT.UBT16/05/2001V/v Thực hiện điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp và điều tra lập bảng cân đối Kinh tế liên ngành (I/O).
11/2001/CT.UBT09/05/2001Về việc chỉ đạo tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em ( 15/5 - 30/6 ) và ngày Gia đình (28/6 ) năm 2001.