Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4767 / 239 trang
10/CT.UBT30/07/1996Tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.
09/CT.UBT06/06/1996Thực hiện Chỉ thị 237/TTg ngày 19/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ.
08/CT.UBT30/05/1996Thực hiện Chỉ thị số 245/TTg ngày 22/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ.
06/CT.UBT25/03/1996Cấm nhập trái phép, lưu hành và sử dụng côn trùng lạ Tenebrio molitor (L) làm thức ăn cho chim cảnh ở Việt Nam.
05/CT.UBT04/03/1996Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác KDĐV và chấn chỉnh hoạt động của trạm kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.
04/CT.UBT07/02/1996Triển khai thực hiện Nghị định số 91/CP của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt.
03/CT.UBT29/01/1996Chấn chỉnh tổ chức và quản lý sản xuất, phát triển kinh tế hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
02/CT.UBT19/01/1996Tổ chức tết Nguyên Đán Bính Tý 1996.
01/CT.UBT17/01/1996Tăng cường lãnh đạo, quản lý, lập lại trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.
23/CT.UBT02/10/1997Phối hợp triển khai dự án tài chính nông thôn.
30/CT.UBT12/11/1997Thu gom xử lý quân nhân đào bỏ ngũ.
29/CT.UBT12/11/1997Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới.
25/CT.UBT18/10/1997Phát huy dân chủ giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo có đông người tham gia, thu, quản lý và sử dụng đúng mục đích các khoản đóng góp của công dân.
24/CT.UBT08/10/1997Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
22/CT.UBT09/09/1997Tổ chức rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật.
20/CT.UBT24/07/1997Tăng cường thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước.
19/CT.UBT19/07/1997Tổ chức thực hiện Nghị định 51/CP và thông tư số 6/TT-BNV về đăng ký quản lý hộ khẩu.
18/CT.UBT19/07/1997Thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước.
17/CT.UBT12/07/1997Củng cố tổ chức pháp chế ở các ngành, các cấp.
16/CT.UBT01/07/1997Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng khu tái định cư.