Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4443 / 223 trang
14/CT.UBND07/12/2005V/v Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng và đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế
12/CT.UBND28/10/2006Về việc thực hiện công tác tổng điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức hành chính và cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn 2003 - 2005.
11/CT.UB22/07/2005V/v xây dựng văn kiện "Khối B" trong Tác chiến phòng thủ tỉnh Vĩnh Long.
08/CT.UB30/03/2005Về triển khai thực hiện Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê
02/CT.UB14/01/2005về công tác Quốc phòng địa phương năm 2005
01/CT.UB05/01/2005Về thực hiện công tác thanh toán tạm ứng và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
01/CT.UB12/01/2004Về chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009.
1076/2006/QĐ.UBND01/06/2006Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Vĩnh Long.
1095/2006/QĐ.UBND02/06/2006Về việc Ban hành mức thu một phần viện phí ở các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1382/2006/QĐ.UBND03/07/2006Về việc thành lập Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
1383/2006/QĐ.UBND03/07/2006Về việc: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Uỷ ban Dân số, Gia đình và trẻ em tỉnh Vĩnh Long
1420/2006/QĐ.UBND05/07/2006Ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch
1495/2006/QĐ.UBND17/07/2006Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006
1568/2006/QĐ.UBND01/08/2006Ban hành Chương trình Hành động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 - 2010"
1599/2006/QĐ.UBND09/08/2006Đính chính Quyết định số 1095/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của Uỷ ban nhân dân tình về việc Ban hành mức thu một phần viện phí ở các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1758/2006/QĐ.UBND08/09/2006V/v Ban hành " Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 - 2010 ".
1604/2006/QĐ.UBND09/08/2006Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.
1654 /2006/QĐ.UBND23/08/2006Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1655 /2006/QĐ.UBND23/08/2006Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
08/2007/QĐ.UBND24/04/2007Về quy định chính sách hỗ trợ bác sĩ, dược sĩ đại học, sinh viên tốt nghiệp các Trường Đại học Y Dược về công tác ở ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long