Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4810 / 241 trang
74/2008/NQ.HĐND17/07/2008Về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí quy định tại NQ số: 47/2007/NQ.HĐND, 60/2007/NQ.HĐND
73/NQ-HĐND17/07/2008Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008
20/2008/QĐ-UBND28/07/2008Về việc thu hồi Quyết định 1604/2006/QĐ.UBND ngày 09/8/2006 và Quyết định số 3830/2004/QĐ.UBND ngày 09/11/2004của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
19/2008/QĐ-UBND28/07/2008Về việc thu hồi Quyết định 1388/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
18/2008/QĐ-UBND24/07/2008Về việc thu hồi Quyết định 1809/2005/QĐ-UB ngày 04/8/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
13/CT-UBND06/08/2008Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2008 - 2009
12/CT-UBND22/07/2008Cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, giai đoạn 2008 - 2010.
2858/2000/QÐ.UBT 30/10/2000Ban hành chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001- 2010.
2857/2000/QÐ.UBT30/10/2000Ban hành chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001- 2005.
279/2000/QĐ.UBT15/02/2000Qui định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công lao động trong việc thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm.
278/2000/QĐ.UBT15/02/2000Ban hành Chương trình hành động Bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2000 - 2004).
2624/2000/QĐ.UBT04/10/2000Điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty cấp nước Vĩnh Long.
2564/2000/QĐ.UBT25/09/2000Chuyển vị trí quy hoạch đất công trình kỹ thuật KCN Bắc Mỹ Thuận.
2449/2000/QÐ.UBT12/09/2000Thay đổi thành viên Ban Ðại diện Hội Ðồng Quản Trị Ngân hàng Phục vụ Người Nghèo Tỉnh Vĩnh Long.
2371/2000/QÐ.UBT07/09/2000 Bỏ phụ thu vào giá nước.
2343/2000/QĐ.UBT05/09/2000Thu, chi học phí năm học 2000 - 2001.
2027/2000/QĐ.UBT08/08/2000Phê duyệt định mức đơn giá trong công tác kiểm định chất lượng công trình.
1984/2000/QĐ.UBT04/08/2000Phụ cấp cho cán bộ Y tế tăng cường xuống sở.
1975/2000/QĐ.UBT02/08/2000Ban hành Qui định về công tác Lưu trữ tỉnh Vĩnh Long.
1856/2000/QĐ.UBT28/07/2000Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Long Hồ thời kỳ 2001 - 2010.
ipv6 ready