Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4459 / 223 trang
19/1998/CT.UBT03/06/1998Thực hiện Nghị định 31/CP của Chính phủ về Công chứng Nhà nước.
18/1998/CT.UBT25/05/1998Phối hợp tổ chức thực hiện cho vay xây dựng nhà ở hộ gia đình.
17/1998/CT.UBT21/05/1998Chỉ đạo công tác lưu trữ trong thời gian tới.
16/1998/CT.UBT20/05/1998Thực hiện thanh tra diện rộng chuyên đề Đo lường và chất lượng hàng hoá.
15/1998/CT.UBT11/05/1998Chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi quốc gia hàng năm trên địa bàn tỉnh.
14/1998/CT.UBT02/05/1998Sắp xếp chợ Trung tâm Thị xã Vĩnh Long.
13/1998/CT.UBT23/04/1998Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
12/1998/CT.UBT22/04/1998Thực hiện chỉ thị 02/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay.
11/1998/CT.UBT22/04/1998Tiết kiệm sử dụng điện trong các tháng mùa khô năm 1998.
10/1998/CT.UBT04/04/1998Tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII).
09/1998/CT.UBT02/04/1998Tổng kết 5 năm thi hành Luật đất đai.
08/1998/CT.UBT01/04/1998Công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1998.
07/1998/CT.UBT25/03/1998Một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất nông nghiệp 1998.
06/1998/CT.UBT19/03/1998Tổ chức triển khai thực hiện nghị định số 04/CP ngày 10/01/1997 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.
05/1998/CT.UBT19/03/1998Những biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã.
04/1998/CT.UBT19/02/1998Tăng cường công tác chống buôn lậu đầu cơ vàng, ngoại tệ nhập lậu xe 2 bánh gắn máy.
03/1998/CT.UBT04/02/1998Vận động thành lập thí điểm hợp tác xã thương mại - dịch vụ.
02/1998/CT.UBT17/01/1998Qui hoạch, phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
01/1998/CT.UBT16/01/1998Sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.
39/1999/CT.UBT07/11/1999V/v thực hiện giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long