Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4810 / 241 trang
23/QĐ.UBT08/01/1994Ban hành qui định tạm thời về lưu thông các loại xe tải, xe khách trong khu vực nội ô thị xã Vĩnh Long trong các giờ cao điểm.
136/QĐ.UBT09/03/1994Ban hành quy định về quản lý trong quan hệ tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ quốc tế.
1266/QĐ.UBT28/12/1996Thành lập Hội đồng thẩm định thực hiện Quyết định số 317/TTg của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Vĩnh Long.
122/QĐ.UBT03/03/1994Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.
116/QĐ.UBT26/02/1994Thành lập đội quản lý tầng số vô tuyến điện.
1161/QĐ.UBT01/12/1994Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách nhà ở và đất ở.
1101/QĐ.UBT15/11/1994Điều chỉnh địa giới các ấp của các xã: Tân Ngãi, Trường An, Tân Hoà, Tân Hội thuộc thị xã Vĩnh Long – tỉnh Vĩnh Long.
1100/QĐ.UBT15/11/1994Điều chỉnh địa giới các ấp của các xã: Phú Thịnh, Song Phú, Long Phú, Tân Phú, Hòa Hiệp, Hòa Thạnh, Phú Lộc, Tân Lộc, Hòa Lộc, Hậu Lộc, Mỹ Thạnh Trung, Ngãi Tứ, Bình Ninh và Loan Mỹ thuộc huyện Tam Bình – tỉnh Vĩnh Long.
1099/QĐ.UBT15/11/1994Điều chỉnh địa giới các ấp của các xã: Mỹ Hoà, Đông Bình, Đông Thạnh, Đông Thành, Thành Lợi, Thành Đông, Thành Trung, Tân Quới, Tân Bình, Tân Thành, Tân Lược, Tân An Thạnh và Tân Hưng thuộc huyện Bình Minh - tỉnh Vĩnh Long.
1098/QĐ.UBT15/11/1994Điều chỉnh địa giới các ấp của các xã: thị trấn Vũng Liêm, Trung Ngãi, Nguyễn Chí Trai, Trung Thành, Lê Văn Hoàng, Nguyễn Việt Hùng, Trung Hiếu, Lê Quang Phòng, Hiếu Phụng, Hiếu Thuận, Trung Hiệp, Trung Chánh, Tân Quới Trung, Quới Thiện, Thanh Bình, Quới An, Tân An Luông, Hiếu Nhơn, Hiếu Thành và Hiếu Nghĩa thuộc huyện Vũng Liêm – tỉnh Vĩnh Long.
1097/QĐ.UBT15/11/1994Điều chỉnh địa giới các ấp của các xã: thị trấn Cái Nhum, Bình Phước, Long Mỹ, Chánh Hội, Nhơn Phú, Hoà Tịnh, Mỹ An, Mỹ Phước, An Phước, Chánh An, Tân An Hội, Tân Long Hội và Tân Long thuộc huyện Mang Thít - tỉnh Vĩnh Long.
1096/QĐ.UBT15/11/1994Điều chỉnh địa giới các ấp của các xã: Bình Hòa Phước, Hòa Ninh, Long An, Phú Đức, Lộc Hòa, Hòa Phú, Phước Hậu, An Bình, Tân Hạnh, Phú Quới, Thạnh Quới, Thanh Đức và xã Đồng Phú thuộc huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long.
1095/QĐ.UBT15/11/1994Điều chỉnh địa giới các ấp của các xã: Vĩnh Xuân, Thiện Mỹ, Hoà Bình, Nhơn Bình, Lục Sĩ Thành, Phú Thành, Hựu Thành và Trà Côn thuộc huyện Trà Ôn - tỉnh Vĩnh Long.
320/QĐ.UBT03/04/1995Ban hành bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
305/QĐ.UBT22/03/1995Thành lập Hội đồng đánh giá đền bù tài sản giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A tỉnh Vĩnh Long.
200/QĐ.UBT27/02/1995Cho phép thành lập Hội Y học Cổ truyền Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.
1824/QĐ.UBT05/12/1995Sửa đổi mục d điều 6, điều 7, điều 8 của Qui định tạm thời về việc lập quỹ PCLB giảm nhẹ thiên tai theo Quyết định số 801/QĐ.UBT ngày 07/10/ 1993 của UBND tỉnh.
1817/QĐ.UBT02/12/1995Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 02/CP của Chính phủ "Quy định về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thương mại".
180/QĐ.UBT17/02/1995Duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch trung tâm huyện lỵ Mang Thít.
1681/QĐ.UBT14/11/1995Về việc thu thuỷ lợi phí.
ipv6 ready