Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4459 / 223 trang
14/2008/QĐ-UBND15/05/2008Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, xử lý tài sản nhà nước
04/CT.UBT19/02/1994Thực hiện mô hình nhân viên sức khoẻ cộng đồng trong công tác kế hoạch hoá gia đình.
03/CT.UBT03/02/1994Thành lập tổ chức công đoàn trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, các tổ chức xã hội.
02/CT.UBT20/01/1994Cấm ngườI phơi rơm rạ thóc lúa, thả rong, chăn dắt súc vật trên mặt đường, lề đường chân mái đường ở các trục lộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
01/CT.UBT03/01/1994Triển khai thực hiện pháp lệnh tài nguyên khoáng sản.
17/CT.UBT03/10/1995Công tác phòng chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai năm 1995
15/CT.UBT28/08/1995Tiếp tục thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
16/CT.UBT13/09/1995Tổ chức triển khai Nghị định của Chính phủ quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước.
14/CT.UBT19/08/1995Tăng cường quản lý và phát triển du lịch.
13/CT.UBT20/07/1995Thực hiện pháp lệnh: " Phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)”
12/CT.UBT15/07/1995Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đường thủy và trật tự giao thông trong nội ô thị xã và trung tâm các huyện, thị trấn, thị tứ.
11/CT.UBT27/06/1995Quản lý chất lượng rượu bia, nước giải khát.
10/CT.UBT17/06/1995Tổng điều tra các Cơ sở kinh tế hành chánh, sự nghiệp năm 1995.
09/CT.UBT07/06/1995Tăng cường công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ.
08/CT.UBT05/06/1995Triển khai thực hiện đề án thí điểm thành lập quỹ tín dụng nhân dân.
07/CT.UBT11/05/1995Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.
06/CT.UBT29/04/1995Tập trung phòng bệnh lỡ mồm long móng heo trong tỉnh.
05/CT.UBT03/04/1995Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, thị và xã, phường, thị trấn.
04/CT.UBT21/03/1995Cấp, quản lý sử dụng sổ lao động.
03/CT.UBT08/03/1995Tạm đình chỉ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.