Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1344 / 68 trang
02/CT-UBND17/01/2007Về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2007
03/CT-UBND29/01/2007Về công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2007
05/CT-UBND09/03/2007V/v tổ chức, thực hành diễn tập năm 2007 trong khu vực phòng thủ tỉnh
15/CT-UBND09/11/2006Về đẩy mạnh các biện pháp phòng trị dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa và bảo đảm sản xuất cho vụ lúa Đông Xuân 2006-2007 đạt thắng lợi.
02/CT-UBND20/02/2006V/v tổ chức, thực hành diễn tập năm 2006 trong khu vực phòng thủ tỉnh
03/CT-UBND27/03/2006V/v: Thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
04/CT-UBND30/03/2006V/v vận hành các hệ thống thông tin thuộc Đề án 112 tỉnh Vĩnh Long
05/CT-UBND04/04/2006Về việc tổ chức thực hiện xây dựng cơ sở vững mạnh tòan diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh trong tình hình mới.
06/CT-UBND18/05/2006Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Vĩnh Long lần thứ VIII
07/CT-UBND22/05/2006Về việc thực hiện cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006.
09/CT-UBND05/07/2006Về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
10/CT-UBND20/07/2006V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2006/TT-VPCP đối với tổ chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh
11/CT-UBND03/08/2006Về phòng trị dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa.
12/CT-UBND22/08/2006Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
13 /2006/CT-UBND 28/09/2006Về việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Trung Tâm Quản lý và phát triển nhà ở quản lý
14/CT-UBND17/10/2006Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục
01/CT-UBND05/01/2006Về việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán Bính Tuất 2006
04/2007/QĐ-UBND13/02/2007Về việc thu hồi Quyết định số 1538/2001/QĐ-UBT ngày 12/6/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
01/CT-UBND09/01/2007Về việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán năm Đinh Hợi 2007
04/CT-UBND15/02/2007Về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII