Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1351 / 68 trang
08/2000/CT.UBT05/05/2000V/v: cử cán bộ đi đào tạo trung học lưu trữ
07/2000/CT.UBT11/04/2000Về Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp
06/2000/CT.UBT30/03/2000Về việc uốn nắn chỉ đạo công tác thu thuế SDĐNN, thuế NĐ và TLP năm 2000.
04/2000/CT.UBT18/02/2000Về đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu vì trẻ em đến năm 2000, Tổng kết chương trình hành động vì trẻ em 1996 – 2000 và xây dựng chương trình hành động vì trẻ em 2001 – 2010
03/2000/CT.UBT12/01/2000Về việc quản lý giá cả thị trường trong dịpTết Nguyên đán Canh Thìn.
01/2000/CT.UBT04/01/2000Về việc triển khai thực hiện ” Tuần lễ làm việc thiện, việc tốt ”.
07/2003/CT.UB01/04/2003Về việc thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động hòa giải ở cơ sở.
06/2003/CT.UB21/03/2003Về việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian Mỹ tấn công xâm lược Irắc.
05/2003/CT.UB21/03/2003V/v đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"
04/2003/CT.UB02/03/2003Về việc thực hiện một số mặt công tác Quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ - Giáo dục quốc phòng năm 2003.
03/2003/CT.UB14/02/2003Về việc thực hiện nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ
02/2003/CT.UB14/01/2003về sắp xếp , đổi mới DNNN thuộc tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2002-2004
01/2003/CT.UB13/01/2003Về việc quản lý giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mùi
23/2004/CT.UB27/12/2004Về việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán Ất Dậu 2005
22/2004/CT.UB30/11/2004Về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp Tỉnh Vĩnh Long lần thứ V – 2005.
21/CT.UB08/11/2004Về tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư
20/CT.UB08/11/2004Về việc đảm bảo an toàn các công trình lân cận khi thi công các công trình mới trên địa bàn tỉnh
19/CT.UB14/10/2004Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 – 2005), thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong 2 năm 2004 – 2005 và Đại hội thi đua cấp tỉnh lần II năm 2005
18/CT.UB08/10/2004V/v tổ chức tổng kết Chỉ thị 10/2004/CT-TTg ngày 24/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 02/BCT của Bộ Chính trị và Chỉ thị 56/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc.
17/2004/CT.UB18/08/2004Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2004 - 2005