Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1357 / 68 trang
02/CT.UB15/01/2004Về việc: Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gà.
12/CT.UB28/10/2005Về việc thực hiện công tác tổng điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức hành chính và cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn 2003 - 2005.
13/2005/CT.UBND04/11/2005V/v:Thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người.
10/2005/CT.UB10/05/2005V/v Thực hiện chương trình đào tạo sử dụng hệ thống thông tin điện tử của Ban điều hành Đề án 112 Chính Phủ
09/2005/CT.UB09/05/2005Về việc tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh năm 2005.
07/2005/CT.UB23/03/2005Về công tác đảm bảo tình hình An ninh Chính trị Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2005.
06/2005/CT.UB16/03/2005Về tăng cường công tác thu Ngân sách trên địa bàn tỉnh.
05/2005/CT.UB10/03/2005Về việc thực hiện Quyết định số 478/2004/QĐ-CTN ngày 28/7/2004 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2004-2005.
04/2005/CT.UB21/02/2005V/v Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Bộ luật Lao động và an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp
03/2005/CT.UB07/02/2005Về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16/CT.UBND30/12/2005Về công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng, dân quân tự vệ năm 2006.
15/CT.UBND15/12/2005Về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2006
14/CT.UBND07/12/2005V/v Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng và đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế
12/CT.UBND28/10/2006Về việc thực hiện công tác tổng điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức hành chính và cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn 2003 - 2005.
11/CT.UB22/07/2005V/v xây dựng văn kiện "Khối B" trong Tác chiến phòng thủ tỉnh Vĩnh Long.
08/CT.UB30/03/2005Về triển khai thực hiện Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê
02/CT.UB14/01/2005về công tác Quốc phòng địa phương năm 2005
01/CT.UB05/01/2005Về thực hiện công tác thanh toán tạm ứng và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
01/CT.UB12/01/2004Về chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009.
1076/2006/QĐ.UBND01/06/2006Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Vĩnh Long.