Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1357 / 68 trang
09/2008/QĐ-UBND03/04/2008Ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
03/CT-UBND04/04/2008Phát dộng thi đua kỷ niêm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
2535/2006/QĐ-UBND15/12/2006 V/v Quy định giá các loại đất
16/CT-UBND25/12/2006Chỉ thị về phát triển ngành gốm VL
02/CT-UBND25/03/2008Chỉ thị về việc cấm xe ba gác máy lưu hành trong nội thị và quốc lộ theo Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008
18/CT-UBND18/12/2007Tổ chức đón Tết Nguyên Đán Mậu Tý 2008
17/CT-UBND12/12/2007Về công tác đảm bảo ANTT năm 2008
16/CT-UBND03/12/2007Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng.
15/CT-UBND14/11/2007Tăng cường biện pháp VSATTP để phòng ngừa dịch tiêu chảy cấp
14/CT-UBND02/11/2007Về Nâng cao hiệu quả hoạt động.........Liên hiệp hội KHKT
13/CT-UBND18/10/2007Làm việc ngày thứ 7
11/CT-UBND13/09/2007Chỉ thị tăng cường thành lập và hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp
12/CT-UBND17/09/2007Tăng cường công tác quản lý vận chuyển buôn bán tiêu thụ động vật hoang dã
10/CT-UBND30/08/2007Về việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
08/CT-UBND25/06/2007Chỉ thị triển khai thi hành Luật Cư trú
09/CT-UBND02/07/2007Về việc thực hiện công tác bảo hành, bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
27/2007/QĐ-UBND21/12/2007Về việc bãi bỏ khoản thu theo chỉ tiêu, định mức về huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
28/2007/QĐ-UBND26/12/2007Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2007
26/2007/QĐ-UBND21/12/2007Về việc miễn thu thủy lợi phí đối với sản xuất nông nghiệp
25/2007/QĐ-UBND21/12/2007V/v Quy định giá các loại đất