Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1351 / 68 trang
05/CT.UBT15/03/2001Khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh cù lao An Bình, phường 5, 1, 2, 9 thị xã Vĩnh Long.
03/2001/CT.UBT07/02/2001Tổ chức thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích theo Nghị định số 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ
02/2001/CT.UBT09/01/2001Về việc quản lý giá cả thị trường trong dịpTết Nguyên đán Tân Tỵ
08/CT-UBND23/04/2008Tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực khai thác cát sông
18/2002/CT.UB27/12/2002Tổ chức đón Tết Nguyên Đán Quý Mùi 2003
17/2002/CT.UB13/12/2002Lập dự án gọi vốn đầu tư.
16/2002/CT.UB27/09/2002Thực hiện một số biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ quyết toán và dự án đầu tư hoàn thành.
15/2002/CT.UB18/09/2002Tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Tư pháp trong thời gian tới.
08/2002/CT.UB16/04/2002Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.
14/2002/CT.UB03/09/2002Thực hiện công tác Bảo hiểm tại các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và ngoài công lập.
13/2002/CT.UB17/07/2002Về Phát triển Du lịch trong tình hình mới.
12/2002/CT.UB16/05/2002Về việc tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh năm 2002
11/2002/CT.UB16/05/2002Thực hiện cuộc Tổng điều tra cơ sở Kinh tế, Hành chính, Sự nghiệp năm 2002
10/2002/CT.UB22/04/2002Tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
09/2002/CT.UB19/04/2002Chỉ đạo tổ chức Tháng Hành động Vì trẻ em (15/5 - 30/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2002
05/2002/CT.UB19/02/2002Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI
03/2002/CT.UB24/01/2002Tổ chức đón Tết Nguyên Đán Nhâm Ngọ 2002
02/2002/CT.UB 08/01/2002Tăng cường giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.
01/2002/CT.UB02/01/2002Tổ chức thực hiện việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
20/2003/CT.UB19/12/2003V/v tổ chức đón Tết Nguyên Đán Giáp Thân 2004