Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1340 / 67 trang
14/2001/CT.UBT 21/05/2001V/v Hàng năm tổ chức hưởng ứng ngày Đa dạng sinh học vào ngày 22/5.
13/2001/CT.UBT16/05/2001Về việc tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh năm 2001
12/2001/CT.UBT16/05/2001V/v Thực hiện điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp và điều tra lập bảng cân đối Kinh tế liên ngành (I/O).
11/2001/CT.UBT09/05/2001Về việc chỉ đạo tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em ( 15/5 - 30/6 ) và ngày Gia đình (28/6 ) năm 2001.
10/2001/CT.UBT19/04/2001V/v Tăng cường quản lý kinh doanh điện và thực hiện giá bán điện tiêu dùng sinh hoạt đến hộ dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
09/2001/CT.UBT12/04/2001V/v Triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 75/2000/CP của Chính phủ về Công chứng, Chứng thực.
08/2001/CT.UBT06/04/2001Xử lý khiếu kiện của công dân trước và trong thời gian Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX.
07/2001/CT.UBT29/03/2001Về việc thực hiện diễn tập năm 2001 khu vực phòng
06/CT.UBT21/03/2001Khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh trường trung học Hựu Thành, huyện Trà Ôn.
05/CT.UBT15/03/2001Khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh cù lao An Bình, phường 5, 1, 2, 9 thị xã Vĩnh Long.
03/2001/CT.UBT07/02/2001Tổ chức thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích theo Nghị định số 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ
02/2001/CT.UBT09/01/2001Về việc quản lý giá cả thị trường trong dịpTết Nguyên đán Tân Tỵ
08/CT-UBND23/04/2008Tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực khai thác cát sông
18/2002/CT.UB27/12/2002Tổ chức đón Tết Nguyên Đán Quý Mùi 2003
17/2002/CT.UB13/12/2002Lập dự án gọi vốn đầu tư.
16/2002/CT.UB27/09/2002Thực hiện một số biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ quyết toán và dự án đầu tư hoàn thành.
15/2002/CT.UB18/09/2002Tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Tư pháp trong thời gian tới.
08/2002/CT.UB16/04/2002Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.
14/2002/CT.UB03/09/2002Thực hiện công tác Bảo hiểm tại các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và ngoài công lập.
13/2002/CT.UB17/07/2002Về Phát triển Du lịch trong tình hình mới.