Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1344 / 68 trang
25/CT.UBT18/10/1997Phát huy dân chủ giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo có đông người tham gia, thu, quản lý và sử dụng đúng mục đích các khoản đóng góp của công dân.
24/CT.UBT08/10/1997Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
22/CT.UBT09/09/1997Tổ chức rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật.
20/CT.UBT24/07/1997Tăng cường thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước.
19/CT.UBT19/07/1997Tổ chức thực hiện Nghị định 51/CP và thông tư số 6/TT-BNV về đăng ký quản lý hộ khẩu.
18/CT.UBT19/07/1997Thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước.
17/CT.UBT12/07/1997Củng cố tổ chức pháp chế ở các ngành, các cấp.
16/CT.UBT01/07/1997Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng khu tái định cư.
14/CT.UBT23/05/1997Hưởng ứng "tuần lễ không có thuốc lá" và cấm hút thuốc lá trong phòng bệnh, phòng học, phòng họp và ở những nơi công cộng.
11/CT.UBT25/04/1997Chỉ đạo thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại nhà - đất của công dân đã được UBND tỉnh giải quyết.
10/CT.UBT10/04/1997Chấn chỉnh việc quản lý hoạt động các phương tiện xe honda chở khách, tàu chở khách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
09/CT.UBT02/04/1997Triển khai thực hiện Nghị định số 42/CP, Nghị định số 43/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ.
08/CT.UBT24/03/1997Hoàn thiện lưới điện trung hạ thế trong nội ô Thị xã, Thị trấn và dọc theo Quốc lộ.
04/CT.UBT30/01/1997Thực hiện Kế hoạch huy động lao động công ích năm 1997.
03/CT.UBT08/01/1997Công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thực hiện Nghị định 47/CP của Chính phủ.
02/CT.UBT03/01/1997Thực hiện Nghị định 01/CP của Chính phủ.
19/1998/CT.UBT03/06/1998Thực hiện Nghị định 31/CP của Chính phủ về Công chứng Nhà nước.
18/1998/CT.UBT25/05/1998Phối hợp tổ chức thực hiện cho vay xây dựng nhà ở hộ gia đình.
17/1998/CT.UBT21/05/1998Chỉ đạo công tác lưu trữ trong thời gian tới.
16/1998/CT.UBT20/05/1998Thực hiện thanh tra diện rộng chuyên đề Đo lường và chất lượng hàng hoá.