Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1344 / 68 trang
17/CT.UBT01/12/1996Thực hiện Nghị định 60/CP của Chính phủ
16/CT.UBT12/10/1996Tăng cường công tác thống kê, báo cáo.
15/CT.UBT10/10/1996Thực hiện các chủ trương bảo vệ môi trường và Nghị định 26/CP của Chính phủ.
14/CT.UBT20/09/1996Tăng cường quản lý, lập lại kỷ cương luật pháp trong khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên đất sét.
13/CT.UBT26/08/1996Tổ chức thực hiện Nghị định số 40/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
12/CT.UBT08/08/1996Thực hiện phong trào "đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
10/CT-UBND10/06/2008Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
11/CT.UBT05/08/1996Tập trung thu thuế 6 tháng cuối năm quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 1996.
10/CT.UBT30/07/1996Tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.
09/CT.UBT06/06/1996Thực hiện Chỉ thị 237/TTg ngày 19/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ.
08/CT.UBT30/05/1996Thực hiện Chỉ thị số 245/TTg ngày 22/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ.
06/CT.UBT25/03/1996Cấm nhập trái phép, lưu hành và sử dụng côn trùng lạ Tenebrio molitor (L) làm thức ăn cho chim cảnh ở Việt Nam.
05/CT.UBT04/03/1996Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác KDĐV và chấn chỉnh hoạt động của trạm kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.
04/CT.UBT07/02/1996Triển khai thực hiện Nghị định số 91/CP của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt.
03/CT.UBT29/01/1996Chấn chỉnh tổ chức và quản lý sản xuất, phát triển kinh tế hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
02/CT.UBT19/01/1996Tổ chức tết Nguyên Đán Bính Tý 1996.
01/CT.UBT17/01/1996Tăng cường lãnh đạo, quản lý, lập lại trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.
23/CT.UBT02/10/1997Phối hợp triển khai dự án tài chính nông thôn.
30/CT.UBT12/11/1997Thu gom xử lý quân nhân đào bỏ ngũ.
29/CT.UBT12/11/1997Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới.