Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1344 / 68 trang
27/CT.UBT20/09/1994Bảo đảm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
25/CT.UBT23/08/1994Đẩy mạnh công tác Nha học đường
24/CT.UBT08/08/1994Ngăn chặn hoạt động của tổ chức phản động Thanh Hải Vô Thượng sư.
21/CT.UBT11/07/1994Tổ chức thực hiện pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân.
18/CT.UBT24/06/1994Quản lý và bảo vệ lòng, lề đường và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
17/CT.UBT24/06/1994Triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm tài sản.
15/CT.UBT13/06/1994Bảo vệ hệ thống đường dây thông tin liên lạc.
14/CT.UBT09/06/1994Chuyển việc quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh.
06/CT.UBT03/03/1994Tăng cường quản lý kiểm tra sắp xếp đăng ký kinh doanh xăng dầu trên địa bàn của tỉnh.
13/CT.UBT24/05/1994Xét chuyển quyền sử dụng đất.
11/CT.UBT02/05/1994Bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.
09/CT.UBT07/06/1994Tăng cường công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ.
08/CT.UBT05/06/1994Triển khai thực hiện đề án thí điểm thành lập quỹ tín dụng nhân dân.
06/2002/CT.UB06/03/2002Về việc tổ chức, thực hành diễn tập năm 2002 trong khu vực phòng thủ tỉnh
07/2002/CT.UB01/04/2002Về thực hiện một số mặt công tác Quốc phòng địa phương - Dân quân tự vệ năm 2002
04/2002/CT.UB 18/02/2002Tăng cường quản lý chống thất thu Ngân sách trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh công thương nghiệp ngoài quốc doanh.
14/2008/QĐ-UBND15/05/2008Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, xử lý tài sản nhà nước
04/CT.UBT19/02/1994Thực hiện mô hình nhân viên sức khoẻ cộng đồng trong công tác kế hoạch hoá gia đình.
03/CT.UBT03/02/1994Thành lập tổ chức công đoàn trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, các tổ chức xã hội.
02/CT.UBT20/01/1994Cấm ngườI phơi rơm rạ thóc lúa, thả rong, chăn dắt súc vật trên mặt đường, lề đường chân mái đường ở các trục lộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.